Dommere i Arbeidsretten

Det følger av arbeidstvistlovens § 38 at Arbeidsretten skal bestå av en leder, en nestleder og fem andre medlemmer. I tillegg oppnevnes varamedlemmer. Arbeidsrettens tre fagdommere er embetsmenn, og i den enkelte sak er hovedregelen at to av fagdommerne skal gjøre tjeneste, slik at det tilkalles varadommer for den tredje faste fagdommeren, jf. § 38 andre punktum.

Arbeidsretten tekst

De øvrige fem medlemmene oppnevnes av Kongen for tre år ad gangen. Ett av disse fem medlemmene – ofte omtalt som den tredje juridiske dommer – samt varamedlemmer for Arbeidsrettens fagdommere – oppnevnes uten innstilling fra organisasjonene i arbeidslivet. De øvrige fire medlemmer med varamedlemmer oppnevnes derimot etter innstilling fra arbeidsgiverforeninger og fagforeninger som har innstillingsrett etter nærmere regler i arbeidstvistlovens § 39. For saker hvor staten er part på arbeidsgiversiden, fins det egne regler om innstillingsrett i tjenestetvistlovens § 25.

Varamedlemmene gjør tjeneste ved forfall blant de faste medlemmene. De varamedlemmer som er oppnevnt etter innstilling fra organisasjonene, har dessuten en annen viktig funksjon, idet det følger av arbeidstvistlovens § 14 at retten skal sammensettes med lekdommere – eventuelt varamedlemmer – som er innstilt av de samme organisasjoner som er parter i saken.

Fra opprettelsen av Arbeidsretten i 1916 og frem til 31. august 1954 var formannsstillingen i Arbeidsretten organisert som bistilling. Fra 1. september 1954 ble stillingen omgjort til hovedstilling.

Allerede ved omgjøring av stilling som Arbeidsrettens formann til hovedstilling ble spørsmålet om oppnevning for tre år ville kunne bringe dommernes uavhengighet i fare, reist, jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 13 (1954) s. 2 annen spalte. Spørsmål om lovendring ble henvist til en nærmere vurdering. Denne ble imidlertid aldri gjennomført.

Ved lov av 28. juni 2002 nr. 58, som trådte i kraft 1. januar 2003, ble lederen og nestlederen embetsmenn i fast stilling.

Fra 1996 har nestlederstillingen vært heltidsstilling.

Fra 1. juli 2005 ble stillingen som Arbeidsrettens leder og nestleder endret fra formann og nestformann.

Den tredje juridiske dommeren har frem til 1. mars 2007 en bistilling. Praksis har vært at en lagdommer har vært oppnevnt i denne stillingen. Vedkommende har da sin hovedstilling i lagmannsretten og dommerstilling i Arbeidsretten som bistilling. Fra 1. mars 2007 er den tredje juridiske dommeren en heltidsstilling ved Arbeidsretten, og ble ved arbeidstvistloven av 2012 gjort til en fast stilling.

Fra 1. mars 2012 skal de tre fagdommernes sidegjøremål registreres, jf. atvl. § 36 tredje ledd. Hensikten med registeret er å sikre åpenhet og at ingen skal behøve å være i tvil om dommernes uavhengighet. Det er Arbeidsdepartementet som fører registeret.

Arbeidsrettens faste dommere

Arbeidsrettens leder er Jakob Wahl
.
Arbeidsrettens nestleder er Tron Løkken Sundet.
Arbeidsrettens tredje juridiske dommer er Marit B. Frogner


Som medlemmer ved behandling av saker etter arbeidstvistloven:

Tove Stangnes, Kongsvinger (LO)
Kjell Bjørndalen, Skotselv (LO) 
Terje Solberg, Moss (NHO)
Axel Thuve, Hosle (NHO) Som medlemmer ved behandling av saker etter tjenestetvistloven:

Morten Øye, Frogn (LO Stat) 
Turid Lilleheie, Drammen, (LO Stat)
Tom Simonsen (FAD) (ny)
Ingrid Haugen, Oslo (FAD)

Varamedlemmer

For perioden 1. september 2014 – 31. august 2017 er følgende varamedlemmer oppnevnt:
For leder Jakob Wahl og nestleder Tron Løkken Sundet og dommer Marit B. Frogner:

Lagdommer Hedda Remen, Bærum
Lagdommer Eirik Akerlie, Oslo 
Spesialrådgiver Georg Fredrik Rieber-Mohn, Ringerike 
Lagdommer Sveinung Koslung, Ski
Pensjonert høyesterettsdommer Karen-Anne Gussgard, Bærum
Pensjonert høyesterettsdommer Kirsti Coward, Oslo
Pensjonert høyesterettsdommer Lars Oftedal Broch, Oslo 
Pensjonert høyesterettsdommer Karin M. Bruzelius, Oslo 
Pensjonert høyesterettsdommer Eilert Stang Lund, Oslo 
Lagdommer Tone Aasgaard, Oslo 
Pensjonert høyesterettsdommer Liv Gjølstad, Oslo (ny) 
Pensjonert høyesterettsdommer Steinar Tjomsland, Oslo (ny)
Pensjonert høyesterettsdommer Tore Schei, Oslo (ny) 

For Tove Stangnes og Kjell Bjørndalen:
Per Østvold, Oslo (LO)
Arnfinn Nilsen, Bamble (LO)
Hildegunn Brune, Stranda (LO)
Finn Erik Thoresen, Oslo (LO)
Stein Grøtting, Oslo
Anne Marie Pettersen, Brumunddal (ny)
Gerd Torkildson, Førde (Unio)
Leif-Arne Asphaug-Hansen (Unio) (ny)
Laila-Brith Josefsen, Fredrikstad (Unio)
Kristin Kvaalen, Porsgrunn
(Unio) 
Ingunn Alver, Askøy (Unio) 
Ole Petter Blindheim (Unio) (ny)
Ragnhild M. Bugge (Unio) (ny)
Ragnhild Brå Varderhaug (Unio) (ny)
Didrik Coucheron, Bærum (YS)
Flemming Otto Hansen, Horten (YS) 
John Giæver, Oslo (YS)
Arne Kjølberg, Greåker (YS) (ny)
Stein Johansen, Bekkestua (YS) (ny)
Ingerid Bjercke, Skjærhalden (YS) (ny)
Frank Trygve Larsen, Moss (YS) (ny)
Jan Anton Jacobsen, Båstad (YS) (ny)
Astrid Edny Holen, Drammen (YS) (ny)
Ågot Li, Holmestrand (Akademikerne) (ny)
Svein Nordenson, Oslo (Akademikerne) (ny)
Morten Sæheim, Ski (Akademikerne) (ny)
Lise Dragset, Trondheim (NITO) (ny)
Sigve Eikeland, Sola (NITO) (ny)
Vigdis Fjeld, Kleppestø (NITO) (ny)
Tom Gusdal, Gjøvik (NITO) (ny)

For Terje Solberg og Axel Thuve:
Tore Ulleberg, Stavanger (NHO)
Jostein Gaasemyr, Harstad (NHO)
Hege Aamotsmo, Oslo (NHO) (ny)
Lill Bråten, Nesbru (NHO) (ny)
Anne-Lise Aukner, Oslo (NHO) (ny)
Bjørg Hjelmås, Oslo (NHO)
Helge Bjørneby, Halden (NHO)
Astrid Merethe Svele, Oslo (KS) (ny)
Sigbjørn Eikefjord, Hamar (KS)
Jorunn Matre Estensen, Barkåker (KS) (ny)
Tom Fossmark, Stavanger (KS) (ny)
Jan-Bendix Byhring, Oslo (KS) (ny)
Harald Rød, Straume (KS)
Randi Johanne Løvland, Oslo (Spekter) 
Karin Ask-Henriksen, Drammen (Spekter) 
Thor Johansen, Oslo (Spekter)
Karin Erlimo, Oslo (Spekter) (ny)
Jan Inge Pettersen, Rælingen (Spekter) (ny)
Svein Kostveit, Rauland (Spekter) (ny)
Kim Nordlie, Oslo (Spekter) (ny)
Håkon Cordt-Hansen, Kolbotn (Spekter) (ny)
Sten Aage Østby, Oslo (Virke)
Cathrine Lødrup, Bærum (Virke)
Christina S. Wiggen, Hosle (Virke) (ny)
Frode Christensen, Sandvika (Virke) (ny)
Inger Elisabeth Meyer, Asker (Virke)
Thorstein Larsen, Skedsmo (Virke)
Karin Elisabeth Holme, Ski (Virke)
Kjersti Johansen, Bærum (HSH)
Idar Ingar Møller, Tananger  (Norges Rederiforbund) (ny)
Brita Alsos, Oslo (FA) (ny)
Odd Audun Granaas, Oslo (FA)
Lisbeth Andersen, Oslo (FA)
Rune Lindnes, Lindås (FA) 
Christel Aase Hovrind, Lier (FA)
Bente Rebnor, Fjell (FA)
Lars Kåre Smith, Oslo (FA) 
Leif Petter Fjellin, Kongsberg (FA)
Svein Edvin Hansen, Lier  (SAMFO) (ny)
Hanne Veiby, Oslo, (SAMFO)
Bjørn Neverlien, Lillehammer (SAMFO)
Eva Lomelde, Bergen (SAMFO)
Arne Andreas Melander, Bergen (PBL) 
Hanne Rennemo, Asker (PBL) 
Knut Bråthen, Skien (PBL) (ny)
Anne Berit Lyng Malmo, Verdal  (PBL) (ny)
Roar Grønmo, Bodø (PBL) (ny)
Britt Børke (PBL) (ny)
Thor Gordon Eikeland, Tananger  (PBL) (ny)
Eva Målfrid Heger, Hafslundsøy (PBL) (ny)
Magne Nærum, Sunndalsøra (MFF) (ny) 
 
For Morten Øye og Turid Lilleheie:
Odd Jørgen Sørengen, Røm (LO Stat)
Unni Karlsen, Nesoddtangen (LO Stat) (ny)
Egil Haaland, Brattholmen (Unio) (ny)
Erik M. Haualand, Hokksund (Unio) (ny)
Helge Bie Rieber (Unio) (ny)
Kristin Elnæs, Hakadal (Akademikerne)  (ny)
Jan Gravning, Gml.Fredrikstad (Akademikerne) (ny)
Siri Johnsen, Tromsø (Akademikerne) (ny)
Torbjørn Mykland, Mykland (Akademikerne) (ny)
Stein Johansen (YS) (ny)
Ole Martin Nodenes, Oslo (YS) (ny) 
Arne Kjølberg, Greåker
Didrik Coucheron, Bærums Verk
Flemming Otto Hansen, Horten
Frank Trygve Larsen, Moss
Ingerid Bjercke, Skjærhalden
John Giæver, Asker
 
 For Tom Simonsen, Oslo (ny) og Ingrid Haugen:
Jan Helge Pettersen, Oslo
Tone Westlie, Oslo
Wva Torill Strømsnes, Lillestrøm (ny)
Kjersti Bretteville-Jensen, Oslo (ny)

Linker

Gå til toppen av siden