Saksnummer: 01/2017

Norsk Sceneinstruktørforening

Advokat Tore Lerheim

mot

Norsk rikskringkasting AS

Advokat Tarjei Thorkildsen

Saken gjelder: Tvist vedr. spm. om ettervirkning av tariffavtale og brudd på fredsplikt.

Dommere: Wahl, Sundet, Schei, Bjørndalen, Løvland, Østvold, Ask-Henriksen

Notat: Avsluttet ved dom

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 03.04.17


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
Dom sak 1-2017

Gå tilbake

Gå til toppen av siden