Saksnummer: 02/2017

Norsk Flytekniker Organisasjon

Advokat Arve Due Lund

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon med NHO Luftfart
2. Scandinavian Airlines System Denmark Norway Sweden

Advokat Joakim Augeli Karlsen

Saken gjelder: Avskjed av tillitsvalgt. Særskilt behandling av spørsmål om saken hører innunder Arbeidsretten.

Dommere: Wahl, Frogner, Koslung, Stangnes, Solberg, Bjørndalen, Thuve

Berammet start: 14.02.17. kl. 09.00
Berammet slutt: 14.02.17

Notat:

Status: Til behandling

Gå tilbake

Gå til toppen av siden