Saksnummer: 02/2017

Norsk Flytekniker Organisasjon

Advokat Arve Due Lund

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon med NHO Luftfart
2. Scandinavian Airlines System Denmark Norway Sweden

Advokat Joakim Augeli Karlsen

Saken gjelder: Avskjed av tillitsvalgt. Særskilt behandling av spørsmål om saken hører innunder Arbeidsretten.

Dommere: Wahl, Frogner, Koslung, Stangnes, Solberg, Bjørndalen, Thuve

Notat: Avsluttet ved kjennelse.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 23.01.17


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2017-7 sak 2-2017

Gå tilbake

Gå til toppen av siden