Saksnummer: 03/2017

Delta

Advokat Vegard Veggeland

mot

Akasia AS – Akasia Kirke og Gravplass AS – Akasia Eiendomsforvaltning AS – Akasia Regnskap AS

Advokat Tarjei Thorkildsen

Saken gjelder: Virksomhetsoverdragelse, spm. om endring av pensjonsordning. Begjæring om stansing

Status: Til behandling

Gå tilbake

Gå til toppen av siden