Saksnummer: 06/2017

Landsorganisasjonen i Norge med Norsk Sjømannsforbund

Advokat Sigmund Z. Berg v/advokatfullmektig Terje Hernes Pettersen

mot

1. Norges Rederiforbund
2. Color Line Crew AS

Advokat Linda Leiro Egseth

Saken gjelder: Tvist vedr. lønnsoppgjør for NOR-Ferge.

Dommere: Wahl, Frogner, Tjomsland, Stangnes, Solberg, Bjørndalen, Thuve

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 23.06.17


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2017-15 - sak 6-2017

Gå tilbake

Gå til toppen av siden