Saksnummer: 16/2016

Næringslivets Hovedorganisasjon med Norsk Industri

advokat Margrethe Meder

mot

Landsorganisasjonen i Norge med Fellesforbundet

advokat Edvard Bakke

Saken gjelder: Industrioverenskomstens fellesbilag 8 og 8A om likebehandling ved innleie.

Dommere: Wahl, Frogner, Aasgaard, Thuve, Stangnes, Aamotsmo, Bjørndalen

Berammet start: 07.03.17. kl. 09.00
Berammet slutt: 08.03.16

Status: Til behandling

Avgjørelsesdato: 03.04.17


Gå tilbake

Gå til toppen av siden