Saksnummer: 16/2016

Næringslivets Hovedorganisasjon med Norsk Industri

advokat Margrethe Meder

mot

Landsorganisasjonen i Norge med Fellesforbundet

advokat Edvard Bakke

Saken gjelder: Industrioverenskomstens fellesbilag 8 og 8A om likebehandling ved innleie.

Dommere: Wahl, Frogner, Aasgaard, Thuve, Stangnes, Aamotsmo, Bjørndalen

Notat: Avsluttet ved dom

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 03.04.17


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
Dom sak 16-2016

Gå tilbake

Gå til toppen av siden