Saksnummer: 21/2016

Fagforbundet

advokat Børge Benum

mot

1. Private Barnehagers Landsforbund
2. Seim Barnehage SA

advokat Lars-Martin Hoff Mikkelsen

Saken gjelder: Tvist vedr. tillitsvalgts rett til permisjon med lønn.

Dommere: Wahl, Frogner, Koslung, Stangnes, Rennemo, Bjørndalen, Bråten

Notat: Avsluttet ved dom

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 14.02.17


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
Dom 2 - sak 21-2016

Gå tilbake

Gå til toppen av siden