Saksnummer: 25/2016

Landsorganisasjonen i Norge med Fellesforbundet

advokat Imran Haider

mot

Staten v/Forsvarsdepartementet

advokat Siri Kristiansen

Saken gjelder: Forståelsen av protokoll av 16. mars 1989, jf. Verkstedoverenskomsten for Forsvaret, og § 9-3 nr. 5 i tilpasningsavtale for Forsvaret til HTA LO-NHO.

Dommere: Wahl, Frogner, Bruzelius, Stangnes, Solberg, Bjørndalen, Thuve

Berammet start: 15.02.17. kl. 09.00
Berammet slutt: 16.02.17

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 14.03.17


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2017-10

Gå tilbake

Gå til toppen av siden