Saksnummer: 26/2015

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Norsk Transportarbeiderforbund

Prosessfullmektig: advokat Håkon Angell

mot

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med NHO Transport Nobina Norge AS

Prosessfullmektig: advokat Kristine Ringstad Vartdal

Saken gjelder: Tvist vedr. forståelsen av bilag 1 - Bussbransjeoverenskomsten.

Dommere: Wahl, Frogner, Coward, Stangnes, Solberg, Bjørndalen, Thuve.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 08.02.17


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
Dom 1 sak 26-2015

Gå tilbake

Gå til toppen av siden