Saksnummer: 27/2017

Norsk Journalistlag

Advokat Knut Skaslien

mot

1. Arbeidsgiverforeningen Spekter
2. Norsk rikskringkasting AS

Advokat Tarjei Thorkildsen

Saken gjelder: Ansiennitet ved nedbemanning. Habilitetsspørsmål

Dommere: Wahl, Sundet, Tjomsland, Rasmussen, Nordlie, Østvold, Kostveit

Berammet start: 18.06.18. kl. 09.00
Berammet slutt: 22.06.18

Notat: Spørsmål vedrørende habilitet.

Status: Berammet

Avgjørelsesdato: 08.05.18


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
Kjennelse - sak 27-2017

Gå tilbake

Gå til toppen av siden