Saksnummer: 31/2016

Norsk Flygelederforening

advokat Christopher Hansteen

mot

1. Arbeidsgiverforeningen Spekter
2. Avinor Flysikring

Saken gjelder: Tvist vedr. forståelse av HTA § 52 d) om rett til tjenestefri uten trekk i lønn.

Status: Til behandling

Gå tilbake

Gå til toppen av siden