Saksnummer: 32/2016

Befalets Fellesorganisasjon

Advokat Oddvar Lindbekk

mot

Staten v/Forsvarsdepartementet

Advokat Pål Wennerås

Saken gjelder: Tvist vedrørende tolkning av særavtale mellom Staten og Befalets Fellesorganisasjon.

Status: Til behandling

Gå tilbake

Gå til toppen av siden