Koronatiltak i Arbeidsretten

tirsdag 17. november 2020

Arbeidsrettens forhandlinger er på grunn av smittevernhensyn for tiden ikke åpne for publikum. Hovedforhandlingene kan følges digitalt via fjernmøte. Les videre for nærmere informasjon om tiltak og retningslinjer i forbindelse med koronapandemien.

Digitalt møterom
Hovedforhandlingene i Arbeidsretten kan følges digitalt via lenke til rettens digitale møterom: pexip.me/meet/27621542/

Det anbefales bruk av nettlesere som Google Chrome. Nettmøtet kan eventuelt følges via Pexip-appen som kan lastes ned gratis fra App Store eller Google Play. Det er ikke mulig å logge seg på møterommet via terminalservere (citrix).
Vi ber om at de som følger rettsmøtet passer på at egen mikrofon og kamera er avslått.

Orientering om bruk av fjernmøter
Orientering til rettens brukere om fjernmøter i Arbeidsretten kan leses nedenfor.

Generell orientering om smittevern
Orientering til parter, advokater og dommere om smitteverntiltak i Arbeidsretten kan leses nedenfor.

Vedlegg:

Arbeidsretten orientering om bruk av fjernmøter

Retningslinjer for dommere advokater parter og andre aktører ved saksavvikling i Arbeidsretten

Gå tilbake