Søkere til embete som nestleder i Arbeidsretten

mandag 10. mai 2021

Ved utløpet av søknadsfristen var det kommet inn fire søkere til embetet som nestleder i Arbeidsretten. En søknad er senere trukket.

De tre søkerne til embetet som nestleder i Arbeidsretten er:
- Eli Mette Jarbo
- Rozafa Limani

Den tredje søkeren er etter beslutning av Arbeids- og sosialdepartementet unntatt offentlighet.

Vedlegg:

Offentlig søkerliste

Gå tilbake