Aktuelt

Spørsmål om plassoppsigelse var tariffstridig og ulovlig

mandag 23. juni 2014

Arbeidsretten bemerket at utgangspunktet for vurderingen var forholdene på det tidspunkt oppsigelsen ble gitt. Plassoppsigelsen 14.mai 2014 måtte ses i... Les mer

Spørsmål om det var iverksatt annen arbeidskamp enn streik og lockout

torsdag 06. mars 2014

Bakgrunnen for tvisten ved Ahus var at administrerende direktør 11. juni 2013 traff vedtak om at alle sykepleiere skulle arbeide... Les mer

Tvist om adgang til iverksettelse av streik

fredag 31. august 2012

Spørsmålet var om LO/IE hadde rett til å iverksette streik for denne avtalen. Partene var enige om at vilkårene i... Les mer

Dommer og kjennelser av Arbeidsretten 2007 og 2008

fredag 23. mars 2012

Samlingene med Arbeidsrettens dommer og kjennelser for 2007 og 2008 er nå tilgjengelige. Les mer

Virksomhetsrapport 2011

onsdag 21. mars 2012

Arbeidsrettens virksomhetsrapport for 2011 er nå tilgjengelig. Les mer

Ny arbeidstvistlov

tirsdag 13. mars 2012

Det er lagt vekt på at loven skal bruke kjønnsnøytrale betegnelser, blant annet ved at tittelen riksmeklingsmann endres til riksmekler.... Les mer

Oppnevning av nye medlemmer og varamedlemmer i Arbeidsretten

tirsdag 26. august 2008

Det er nå oppnevnt medlemmer og varamedlemmer for perioden 1. september 2011 – 31. august 2014. Se under “Dommere” og... Les mer