Saksnummer: 01/2018

SAFE – Sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren

Advokat Bernt Hodne

mot

1. Norges Rederiforbund
2. Island Offshore Crewing AS

Advokat Pål Tangen

Saken gjelder: Tvist vedr. endring av tariffavtale, brudd på overenskomst pkt. 3.6 og ulovlig permitterng.

Dommere: Wahl, Sundet, Tjomsland, Hansen, Sørskår, S. Johansen, Schweigaard

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 05.07.18


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2018-16

Gå tilbake

Gå til toppen av siden