Saksnummer: 08/2017

Arbeidstakerorganisasjonen Parat

Advokat Christen Horn Johannessen

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
2. SAS Ground Handling Norway AS

Advokat Kristin Mørkedal

Saken gjelder: Tvist vedr. forståelsen av Flyavtalen del A § 6, 4 og 11 1. ledd.

Dommere: Wahl, Frogner, Schei, Coucheron, Thuve, Hansen, Gaasemyr

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 08.11.17


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2017-30 sak 8-2017

Gå tilbake

Gå til toppen av siden