Saksnummer: 22/2017

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med LO Stat

Advokat Alexander Cascio

mot

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Advokat Tarjei Thorkildsen

Saken gjelder: Tvist vedr. minstegrensen for innmelding i pensjonsordningene for helseforetak.

Dommere: Wahl, Frogner, Remen, Østvold, Løvland, Hansen, Nordlie

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 05.03.18


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2018-4 - sak 22-2017

Gå tilbake

Gå til toppen av siden