Saksnummer: 27/2017

Norsk Journalistlag

Advokat Knut Skaslien

mot

1. Arbeidsgiverforeningen Spekter
2. Norsk rikskringkasting AS

Advokat Tarjei Thorkildsen

Saken gjelder: Inhabilitet

Dommere: Wahl, Sundet, Gjølstad, Rasmussen, Kostveit, Østvold, Pettersen

Berammet start: 22.08.18. kl. 09.00
Berammet slutt: 28.08.18

Notat: Inhabilitet

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 27.09.18


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
Habilitetskjennelse 8. mai 2018 (sak 27-2017)
Habilitetskjennelse 19. juni 2018 (sak 27-2017)

Gå tilbake

Gå til toppen av siden