Saksnummer: 27/2017

Norsk Journalistlag

Advokat Knut Skaslien

mot

1. Arbeidsgiverforeningen Spekter
2. Norsk rikskringkasting AS

Advokat Tarjei Thorkildsen

Saken gjelder: Spørsmål om brudd på tariffbestemmelse om aniennitet.

Dommere: Wahl, Sundet, Gjølstad, Rasmussen, Kostveit, Østvold, Pettersen

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 27.09.18


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
Habilitetskjennelse 8. mai 2018 (sak 27-2017)
Habilitetskjennelse 19. juni 2018 (sak 27-2017)
Dom AR-2018-18 - sak 27-2017 - annonymisert

Gå tilbake

Gå til toppen av siden