Saksnummer: 28/2017

Yrkestrafikkforbundet (YTF)

Advokat Linda Jæger

mot

Haugaland Bilberging AS

Advokat Ben Einar Grindhaug

Saken gjelder: Tvist vedrørende bundenhet av tariffavtale etter virksomhetsoverdragelse.

Dommere: Wahl, Sundet, Schei, Fl. Hansen, Schweigaard, Johansen, Thuve

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 21.03.18


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2018-6 - sak 28-2017

Gå tilbake

Gå til toppen av siden