Welcome to the Labour Court of Norway

The Norwegian Labour Court was established through Act No 2 of 6 August 1915 relating to Labour Disputes and took up its duties with effect from 1 January 1916. In principle, the parties to cases before the Labour Court are trade unions and employers organisations.

Hearings

03.10.22–06.10.22

Tvist vedrørende ettervirkningen av særavtale

18.10.22–21.10.22

Spørsmål om fremgangsmåte ved endring av skiftplaner og forhold til regler om arbeidsfri.

03.11.22–04.11.22

Tvist vedrørende tolkning av arbeidstidsbestemmelser.

See all

Pending cases

Case nr.33/2022

Tvist vedrørende retten til å beholde kortere ordinær arbeidstid (betalt spisepause).

Case nr.32/2022

Tvist vedrørende forståelsen av overenskomsten Del A2§ 2.2 om ambulerende tjeneste.

Case nr.31/2022

Tvist vedrørende om individuell lønnsvurdering etter Standardoverenskomsten.

See all

Decisions

AR-2022-31

Tvst vedrørende utbetaling av lønn for faktisk utført arbeid.

AR-2022-29

Tvist vedrørende om forståelsen av bestemmelse om spisepauser i overenskomst.

AR-2022-27

Tvist vedrørende gjennomsnittsberegning av arbeidstid, samt krav om etterbetaling.

See all