The Labour Court of Norway

The court deals with disputes concerning the interpretation, validity and existence of collective agreements, cases of breach of collective agreements and the peace obligation and cases of claims for damages arising from such breaches and unlawful industrial action.
The Labour Court has territorial jurisdiction over the whole country and is the highest court in its domain.

Scheduled cases

13.02.20–14.02.20

Tvist vedrørende betydningen av sykefravær i årsavregning.

24.02.20–25.02.20

Innføring av våkenmelding for vektere. Forholdet til tariffregler om kontrolltiltak og arbeidstid

25.03.20–26.03.20

Tvist om individuelle vilkår er i strid med lokal særavtale. Bostedskrav i forbindelse med beredskapsordning.

See all scheduled cases

Cases and rulings

AR-2019-27

Hovedavtalen § 54 - stillingsvern for tillitsvalgt

AR-2019-25

Spørsmål om rett til å beholde skifttillegg etter overføring til annen stilling

AR-2019-24

Gjennomsnittsberegning av ukentlig arbeidstid og tariffrettslig krav på etterbetaling.

See all cases and rulings

Case list

Sak nr.27/2019

Tvist vedrørende forståelsen av Havbruksoverenskomsten, samt krav om etterbetaling.

Sak nr.26/2019

Tvist vedrørende betydningen av sykefravær i årsavregning.

Sak nr.25/2019

Tvist om individuelle vilkår er i strid med lokal særavtale. Bostedskrav i forbindelse med beredskapsordning.

Se all cases