Welcome to the Labour Court of Norway

The Norwegian Labour Court was established through Act No 2 of 6 August 1915 relating to Labour Disputes and took up its duties with effect from 1 January 1916. In principle, the parties to cases before the Labour Court are trade unions and employers organisations.

Hearings

19.10.20–23.10.20

Felles hovedforhandling med sak 32/2019. Arbeidstid for ansatte i kontoradministrasjonen i nye kommuner.

19.10.20–23.10.20

Felles hovedforhandling med sak 31/2019. Arbeidstid for ansatte i kontoradministrasjonen i nye kommuner.

10.11.20–11.11.20

Spørsmål om tariffmessigheten av midlertidig stillingsreduksjon.

See all

Pending cases

Case nr.24/2020

Tvist vedrørende tariffmessig avlønning.

Case nr.23/2020

Tvist vedrørende omfangsområdet for turbildelen i Bussbransjeavtalen.

Case nr.22/2020

Tvist vedrørende virkeområde og anvendelse av overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger.

See all

Decisions

AR-2020-24

Avlønning av midlertidig ansatte.

AR-2020-23

Lønnsplikt i forbindelse med konflikt.

AR-2020-21

Virkeområde for Oljeserviceavtalen.

See all