Welcome to the Labour Court of Norway

The Norwegian Labour Court was established through Act No 2 of 6 August 1915 relating to Labour Disputes and took up its duties with effect from 1 January 1916. In principle, the parties to cases before the Labour Court are trade unions and employers organisations.

Hearings

18.06.24–19.06.24

Tvist vedrørende rett til redusert arbeidstid.

24.06.24–25.06.24

Tvist vedrørende Kompensasjon ved landlovsnekt.

See all

Pending cases

Case nr. 24/06

Tvist vedrørende innslagspunkt for vaktlønn.

Case nr. 24/04

Tvist vedrørende forståelse av rett til overtidsgodtgjørelse.

Case nr. 24/01

Tvist vedrørende tolkning av overenskomsten del B.

See all

Decisions

AR-2024-13

Tvist vedrørende forståelsen av bestemmelse i § 7 Faste tillegg

AR-2024-12

Tvist vedrørende gyldigheten av lokal protokoll.

See all