Alle berammede saker

Dato

Saksnr.

Parter

Hva saken gjelder

23/39

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet mot Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med Norsk Industri

Tvist vedrørende -rett til innsyn i lønnsopplysninger

05.03.24–07.03.24

23/49

Den norske legeforening mot 1. KS Kommunesektorens organisasjon 2. Voss kommune

Tvist vedrørende rett til pensjonsopptjening for arbeid på kommunal og interkommunal legevakt.

14.03.24–15.03.23

23/61

SAN Sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter mot 1. Arbeidsgiverforeningen Spekter 2. Avinor AS

Tvist vedrørende usaklig/ulovlig permittering.

19.03.24–20.03.24

23/45

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet mot Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med Menzies Aviation Oslo AS

Tvist vedrørende forskjøvet arbeidstid, § 3.3.6

09.04.24–09.04.24

23/78

Det norske maskinistforbund mot 1. Kystrederiene 2. Hordalaks Sjø AS

Tvist vedrørende forståelsen av bestemmelse i § 7 Faste tillegg

16.04.24–17.04.24

23/76

Industri Energi mot Schlumberger Oilfield UK Limited

Tvist vedrørende påstått ulovlig lockout og annen arbeidskamp.

23.04.24–25.04.24

23/59

Landsorganisasjonen i Norge med Fellesforbundet mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon med Norsk Industri 2. Aker Solutions AS avd. Moss

Tvist vedrørende utvelgelse til permittering.

29.04.24–29.04.24

23/80

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Norsk Sjøoffisersforbund mot 1. Norges Rederiforbund 2. Solstad Shipping AS

Tvist vedrørende Kompensasjon ved landlovsnekt.

15.05.24–16.05.24

23/79

Fagforbundet mot 1. Private Barnehagers landsforbund 2. Elvegården Barnehage AS

Tvist vedrørende rett til sykepenger - folketrygdloven § 8-9

22.05.24–24.05.24

23/54

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. Abelon Management AS

Tvist vedrørende urettmessig permittering/gjeninntakelse - etterbetaling.

18.06.24–19.06.24

23/81

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Handel og Kontor mot 1. Hovedorganisasjonen Virke 2. Plantasjen i Norge

Tvist vedrørende rett til redusert arbeidstid.