Alle berammede saker

Dato

Saksnr.

Parter

Hva saken gjelder

28.08.24–29.08.24

23/81

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Handel og Kontor mot 1. Hovedorganisasjonen Virke 2. Plantasjen i Norge

Tvist vedrørende rett til redusert arbeidstid.

09.09.24–16.09.24

23/77

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med Offshore Norge mot Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Industri Energi

Tvist vedrørendene forståelsen av sokkelavtalen. - krav på kompensasjon

24.09.24–26.09.24

24/01

LO Stat med Norsk Lokomotivførerforbund mot 1. Arbeidsgiverforeningen Spekter 2. Flytoget

Tvist vedrørende tolkning av overenskomsten del B.

09.10.24–11.10.24

23/54

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. Abelon Management AS

Tvist vedrørende urettmessig permittering/gjeninntakelse - etterbetaling.

14.10.24–16.10.24

24/06

Den norske legeforening mot 1. Hovedorganisasjonen Virke 2. Diakonhjemmet sykehus AS

Tvist vedrørende innslagspunkt for vaktlønn.

05.11.24–06.11.24

24/04

Arbeidstakerorganisasjonen Parat mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. Avarn Security Aviation AS

Tvist vedrørende forståelse av rett til overtidsgodtgjørelse.