Aktuelt

Arbeidsretten tar i bruk nytt system for elektronisk kommunikasjon

onsdag 21. desember 2022

1. Klikk på lenken som ligger nedenfor 2. Logg inn med id-porten. - Skjema for innsending av sak vises automatisk. - Første gang vil du bli bedt om... Les mer

Hvis du ønsker å følge en sak i Arbeidsretten digitalt

tirsdag 29. mars 2022

Digitalt møterom Vi ønsker at fremgangsmåte for innlogging i det digitale møterommet leses før innlogging og følges. Hovedforhandlingene i Arbeidsretten... Les mer

Hanne Inger Bjurstrøm ny nestleiar i Arbeidsretten

tirsdag 15. juni 2021

Likestillings- og diskrimineringsombod Hanne Inger Bjurstrøm vart i statsråd 4. juni 2021 utnemnt til ny nestleiar i Arbeidsretten. Bjurstrøm har blant... Les mer

Tron Løkken Sundet ny leiar i Arbeidsretten

fredag 12. mars 2021

Les mer

Endringer i arbeidstvistloven

tirsdag 30. juni 2020

Stortinget vedtok endringer i arbeidstvistloven ved LOV-2020-06-19-71. Endringene trer i kraft 1. juli 2020. Les mer

Utredning om Arbeidsretten

fredag 26. juni 2020

Arbeids- og sosialdepartementet har oppnevnt et ekspertutvalg som skal utrede visse administrative sider ved Arbeidsretten. Utvalget skal levere sin utredningen... Les mer

Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer til Arbeidsretten

fredag 19. juni 2020

I Statsråd 19. juni 2020 ble det oppnevnt dommere og varadommere til Arbeidsretten for perioden 1. august 2020 til 31. august 2023. Les mer

Nytt på Arbeidsrettens nettsider

tirsdag 17. mars 2020

Arbeidsretten har gjennomført en oppdatering av domstolens nettsider. I tillegg til en generell gjennomgang og oppdatering av sidene, kan leserne nå... Les mer

Arbeidsrettens virksomhetsrapport for 2019 er publisert.

tirsdag 10. mars 2020

Les mer

Spørsmål om plassoppsigelse var tariffstridig og ulovlig

mandag 23. juni 2014

Arbeidsretten bemerket at utgangspunktet for vurderingen var forholdene på det tidspunkt oppsigelsen ble gitt. Plassoppsigelsen 14.mai 2014 måtte ses... Les mer

Spørsmål om det var iverksatt annen arbeidskamp enn streik og lockout

torsdag 06. mars 2014

Bakgrunnen for tvisten ved Ahus var at administrerende direktør 11. juni 2013 traff vedtak om at alle sykepleiere skulle arbeide minst hver tredje helg,... Les mer

Tvist om adgang til iverksettelse av streik

fredag 31. august 2012

Spørsmålet var om LO/IE hadde rett til å iverksette streik for denne avtalen. Partene var enige om at vilkårene i arbeidstvistloven § 8 andre ledd... Les mer

Dommer og kjennelser av Arbeidsretten 2007 og 2008

fredag 23. mars 2012

Samlingene med Arbeidsrettens dommer og kjennelser for 2007 og 2008 er nå tilgjengelige. Les mer

Virksomhetsrapport 2011

onsdag 21. mars 2012

Arbeidsrettens virksomhetsrapport for 2011 er nå tilgjengelig. Les mer

Ny arbeidstvistlov

tirsdag 13. mars 2012

Det er lagt vekt på at loven skal bruke kjønnsnøytrale betegnelser, blant annet ved at tittelen riksmeklingsmann endres til riksmekler. Det er også... Les mer

Oppnevning av nye medlemmer og varamedlemmer i Arbeidsretten

tirsdag 26. august 2008

Det er nå oppnevnt medlemmer og varamedlemmer for perioden 1. september 2011 – 31. august 2014. Se under “Dommere” og “Varamedlemmer” for fullstendig... Les mer