Alle saker til behandling

2024

Status

Saksnr.

Parter

Hva saken gjelder

Til behandling

24/06

Den norske legeforening mot 1. Hovedorganisasjonen Virke 2. Diakonhjemmet sykehus AS

Tvist vedrørende innslagspunkt for vaktlønn.

Til behandling

24/04

Arbeidstakerorganisasjonen Parat mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. Avarn Security Aviation AS

Tvist vedrørende forståelse av rett til overtidsgodtgjørelse.

Berammet

24/01

LO Stat med Norsk Lokomotivførerforbund mot 1. Arbeidsgiverforeningen Spekter 2. Flytoget

Tvist vedrørende tolkning av overenskomsten del B.

2023

Status

Saksnr.

Parter

Hva saken gjelder

Til behandling

23/81

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Handel og Kontor mot 1. Hovedorganisasjonen Virke 2. Plantasjen i Norge

Tvist vedrørende rett til redusert arbeidstid.

Berammet

23/77

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med Offshore Norge mot Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Industri Energi

Tvist vedrørendene forståelsen av sokkelavtalen. - krav på kompensasjon

Til behandling

23/54

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. Abelon Management AS

Tvist vedrørende urettmessig permittering/gjeninntakelse - etterbetaling.

2020

Status

Saksnr.

Parter

Hva saken gjelder

Avgjort

24/2020

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med NHO Logistikk og Transport 2. PostNord AS

Tvist vedrørende tariffmessig avlønning.

2019

Status

Saksnr.

Parter

Hva saken gjelder

Til behandling

15/2019

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Norsk Sjøoffisersforbund mot Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Spørsmål om fremgangsmåte ved endring av skiftplaner og forhold til regler om arbeidsfri.

2018

Status

Saksnr.

Parter

Hva saken gjelder

Avgjort

04/2018

Det norske maskinistforbundet mot 1. KS Kommunesektorens organisasjon 2. Tromsø kommune 3. Porsgrunn kommune 4. Bergen kommune

Tvist vedr. overtidstillegg, HTA2016-2018 kap. 1 pkt 6.6.3

2017

Status

Saksnr.

Parter

Hva saken gjelder

Avgjort

21/2017

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund mot Grøntvedt Pelagic AS

Tvist vedr. Overtidsbetaling.

2016

Status

Saksnr.

Parter

Hva saken gjelder

Avgjort

11/2016

Næringslivets Hovedorganisasjon med Norsk olje og gass Statoil ASA mot Lederne Lederne i Statoil

Habilitet.

Avgjort

10/2016

Næringslivets Hovedorganisasjon med Norsk olje og gass Statoil ASA mot Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund SAFE YS/SAFE

Habilitet.

Avgjort

09/2016

Næringslivets Hovedorganisasjon med Norsk olje og gass Statoil ASA mot Landsorganisasjonen i Norge Industri Energi Industri Energi Statoil

Habilitet.

Avgjort

06/2016

Landsorganisasjonen i Norge med Norsk Arbeidsmandsforbund mot Næringslivets Hovedorganisasjon Nokas

Hovedavtalen § 8-2; ansiennitet ved oppsigelse,

Avgjort

02/2016

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) mot Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Orkla Foods Norge AS

Tvist vedr. Om arbeidstidsordning gir rett til 35.5 timer arbeidstid pr uke.

2015

Status

Saksnr.

Parter

Hva saken gjelder

Avgjort

31/2015

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Norsk Sjømannsforbund mot Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Tvist vedr. forståelsen av § 3.1 i Overenskomst for innenriks kystfart.

Avgjort

30/2015

Landsorganisasjonen i Norge med Norsk Transportarbeiderforbund mot Næringslivets Hovedorganisasjon

Spørsmål om forkortelse av spisepauser etter Bussbransjeavtalen § 7.1 er tariffstridig.

Avgjort

27/2015

Landsorganisasjonen i Norge med EL & IT Forbundet mot Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Adecco Norge AS

Tvist vedr. forståelsen av LOK § 3H.

Avgjort

25/2015

Landsorganisasjonen i Norge (LO) Fagforbundet mot Kommunesektorens organisasjon (KS) Finnøy kommune

Tvist vedr. tolking av HTA kap. 1 § 13 pkt. 13.4 - konstituering.

Avgjort

24/2015

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Technip Norge AS mot Landsorganisasjonen i Norge (LO) Industri Energi AS

Spørsmål om brudd på fredsplikten - annen arbeidskamp.

Avgjort

20/2015

Fellesorganisasjonen (FO) mot Oslo kommune Karea-Varbas AS

Overdragelse av virksomhet, spm. om tariffbundethet mv.

Avgjort

17/2015

Landsorganisasjonen i Norge med EL & IT Forbundet mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon med Norsk Teknologi 2. Sønnico AS

Tvist vedr. tariffstridig oppsigelse av lokal særavtale, jfr HTA kap. 4.

Avgjort

16/2015

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fagforbundet mot Kommunesektorens organisasjon (KS) Kongsberg kommune

Spm. om rett til lønn under sykdom i medhold av HTA pkt. 8.2.2

Avgjort

14/2015

Fagforbundet mot Oslo kommune Karea-Varbas AS

Overdragelse av virksomhet, spørsmål om tariffbundethet.

Avgjort

10/2015

1. Norsk Helikopteransattes Forbund 2. Testpart mot Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) HeliOne (Norway) AS

Tvist vedr. brudd på tariffavtale, jf arbtvl. § 33 jf. § 1 i). Krav etter individuell arb.avtale, jf arbtvl. § 34.