Kommende avgjørelser

Domsavsigelse

Saksnr.

Parter

Hva saken gjelder

15.04.24

23/39

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet mot Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med Norsk Industri

Tvist vedrørende -rett til innsyn i lønnsopplysninger

27.02.24

23/64

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet mot 1. Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) 2. NordRen AS

Tvist vedrørende forståelsen av § 4.5 gjennomsnittsberegning i Overenskomst for miljøvirksomheter.

27.02.24

23/63

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet mot Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med Norsk Industri og Kaefer Energy AS

Tvist vedrørende lønnet omsorgspermisjon.