Bilde av utsmykning i rettsalen med riksvåpenet

Velkommen til Arbeidsretten

Arbeidsretten ble opprettet ved lov om arbeidstvister av 6. august 1915 nr. 2 og startet sin virksomhet 1. januar 1916. Det er som utgangspunkt arbeidslivets organisasjoner som er parter i saker for Arbeidsretten.

Berammede saker

07.10.19–07.10.19

Ansiennitetsvurdering i forbindelse med permittering og nedbemanning. Forholdet til innleid personell.

07.10.19–07.10.19

Ansiennitetsvurdering i forbindelse med permittering og nedbemanning. Forholdet til innleid personell

10.10.19–10.10.19

Hovedavtalen § 54 - stillingsvern for tillitsvalgt

Se alle berammede saker

Siste avgjørelser

AR-2019-20

Spørsmål om nemndsavgjørelse er ugyldig

AR-2019-19

Rett til lønn for renholdere for løpende tid mellom oppdrag

AR-2019-18

Tvist vedr. forståelsen av Bussbransjeavtalen - Nettbuss bilag 9 - nedsettelse av arbeidstid, samt krav om etterbetaling.

Se alle avgjørelser

Saker til behandling

Sak nr.22/2019

Avlønning av midlertidig ansatte

Sak nr.21/2019

Krav på ventetidsbetaling.

Sak nr.20/2019

Hovedavtalen § 54 - stillingsvern for tillitsvalgt

Se alle saker til behandling

Gå til toppen av siden