Bilde av utsmykning i rettsalen med riksvåpenet

Velkommen til Arbeidsretten

Arbeidsretten ble opprettet ved lov om arbeidstvister av 6. august 1915 nr. 2 og startet sin virksomhet 1. januar 1916. Det er som utgangspunkt arbeidslivets organisasjoner som er parter i saker for Arbeidsretten.

Publikum har igjen adgang til å følge forhandlinger i rettens lokaler, i samsvar med de regler og anbefalinger om smittevern som til enhver tid gjelder i samfunnet. Forhandlinger kan også følges digitalt. (se her) Endringer eller begrensninger i adgangen til rettens lokaler kan bli besluttet på kort varsel, og vil kunngjøres på rettens nettsider.

Berammede saker

09.11.21–09.11.21

Tvist vedrørende tolkning av HTA kap. 1 pkt. 4.3 og 4.5, helge- og høytidsarbeid.

02.12.21–06.12.21

Arbeidstid.

07.12.21–08.12.21

Spørsmål om grensedragningen mellom forhandlingsrett og politisk beslutning - hovedavtalen i staten §§ 5 og 19.

Se alle berammede saker

Saker til behandling

Sak nr.24/2021

Tvist vedrørende kompensasjon ved bortfall av planlagt arbeid.

Sak nr.23/2021

Tvist vedrørende gyldigheten av bestemmelser fastsatt av Rikslønnsnemnda.

Sak nr.22/2021

Tvist vedrørende forståelsen av og brudd på Pilotavtalen for 2018-2019.

Se alle saker til behandling

Avgjorte saker

AR-2021-35

Arbeidstidsordning - oppstart av skiftplaner

AR-2021-34

Forståelsen av reglene om mertid i avisbudavtalen.

AR-2021-33

Lønnsforhandlinger og -reguleringer etter Riksavtalen § 3.1

Se alle avgjorte saker