Bilde av utsmykning i rettsalen med riksvåpenet

Velkommen til Arbeidsretten

Arbeidsretten ble opprettet ved lov om arbeidstvister av 6. august 1915 nr. 2 og startet sin virksomhet 1. januar 1916. Det er som utgangspunkt arbeidslivets organisasjoner som er parter i saker for Arbeidsretten.

Arbeidsretten følger de nasjonale retningslinjene for å hindre spredning av Covid-19. Det er derfor iverksatt ekstraordinære tiltak i forbindelse med gjennomføring av saker i våre lokaler. Arbeidsrettens lokaler er i utgangspunktet stengt for publikum så lenge det er behov for tiltak. Den som ønsker å følge forhandlingene i en sak, må på forhånd kontakte Arbeidsretten, slik at det så langt som mulig kan legges til rette for dette.

Berammede saker

10.06.20–11.06.20

Tvist vedrørende forståelsen av Pilotavtalene i Bristow Norway AS.

17.06.20–18.06.20

Tvist om individuelle vilkår er i strid med lokal særavtale. Bostedskrav i forbindelse med beredskapsordning.

18.08.20–20.08.20

Spørsmål om fremgangsmåte ved endring av skiftplaner og forhold til regler om arbeidsfri

Se alle berammede saker

Saker til behandling

Sak nr.09/2020

Tvist vedrørende sykelønnens størrelse ved permittering.

Sak nr.08/2020

Tvist vedrørende tariffmessigheten av midlertidig stillingsreduksjon.

Sak nr.07/2020

Tvist vedrørende forståelsen av oljeserviceavtalen.

Se alle saker til behandling

Avgjorte saker

AR-2020-9

Ansiennitetsvurdering i forbindelse med permittering og nedbemanning. Forholdet til innleid personell

AR-2020-8

Ansiennitetsvurdering i forbindelse med permittering og nedbemanning. Forholdet til innleid personell.

AR-2020-7

Tariffestede kriterier for individuell lønnsfastsettelse.

Se alle avgjorte saker