Bilde av utsmykning i rettsalen med riksvåpenet

Velkommen til Arbeidsretten

Arbeidsretten ble opprettet ved lov om arbeidstvister av 6. august 1915 nr. 2 og startet sin virksomhet 1. januar 1916. Det er som utgangspunkt arbeidslivets organisasjoner som er parter i saker for Arbeidsretten.

Forhandlingene i Arbeidsretten kan følges digitalt. (se her)

Berammede saker

22.08.22–26.08.22

Tvist vedrørende fredsplikt.

30.08.22–31.08.22

Tvist vedrørende om forståelsen av bestemmelse om spisepauser i overenskomst.

01.09.22–02.09.22

Tvist vedrørende avtale 543, bilag H Ansiennitet.

Se alle berammede saker

Saker til behandling

Sak nr.28/2022

Tvist vedrørende spørsmål om tariffbrudd.

Sak nr.27/2022

Tvist vedrørende urettmessig permittering og etterbetaling.

Sak nr.26/2022

Tvist vedrørende svingskift.

Se alle saker til behandling

Avgjorte saker

AR-2022-23

Tvist vedrørende innplassering lønnstabell.

AR-2022-21

Tvist vedrørende medbestemmelse.

AR-2022-20

Tvist vedrørende forståelsen av reglene om medlemsmøter etter hovedavtalen 2018-21, §5-6 nr. 4.

Se alle avgjorte saker