Bilde av utsmykning i rettsalen med riksvåpenet

Velkommen til Arbeidsretten

Arbeidsretten ble opprettet ved lov om arbeidstvister av 6. august 1915 nr. 2 og startet sin virksomhet 1. januar 1916. Det er som utgangspunkt arbeidslivets organisasjoner som er parter i saker for Arbeidsretten.

Ny leder for Arbeidsretten når Jakob Wahl går av for aldersgrensen til sommeren – se her

Arbeidsrettens forhandlinger er på grunn av smittevernhensyn for tiden ikke åpne for publikum. Hovedforhandlingene kan følges digitalt via fjernmøte. Se her for nærmere informasjon om tilgang til fjernmøter og tiltak og retningslinjer i forbindelse med koronapandemien.

Berammede saker

20.04.21–22.04.21

Tvist vedrørende pensjon for sjømenn.

27.04.21–29.04.21

Meierioverenskomsten § 2 pkt. 5 - innføring av skiftarbeid

10.05.21–12.05.21

Tvist vedrørende ansiennitet i forbindelse med permittering - HTA § 18.

Se alle berammede saker

Saker til behandling

Sak nr.05/2021

Tvist vedrørende brudd på HTA § 4-4.7 sjette ledd - forhåndsdrøftelser med tillitsvalgt.

Sak nr.04/2021

Tvist vedrørende grensen mellom forhandlingsrett og politisk beslutning - HTA jf § 19, jf § 5

Sak nr.03/2021

Pilotavtalens bestemmelser om forsikring (Loss of licence)

Se alle saker til behandling

Avgjorte saker

AR-2021-10

Tvist vedrørende forståelsen av overenskomsten § 5 jf. § 3, krav om etterbetaling.

AR-2021-8

Felles hovedforhandling med sak 25/2020. Tvist vedrørende virkeområde og anvendelse av overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger.

AR-2021-9

Felles hovedforhandling med sak 22/2020 Tvist vedrørende flyteriggavtalens virkeområde.

Se alle avgjorte saker