Bilde av utsmykning i rettsalen med riksvåpenet

Velkommen til Arbeidsretten

Arbeidsretten ble opprettet ved lov om arbeidstvister av 6. august 1915 nr. 2 og startet sin virksomhet 1. januar 1916. Det er som utgangspunkt arbeidslivets organisasjoner som er parter i saker for Arbeidsretten.

Arbeidsrettens forhandlinger er på grunn av smittevernhensyn for tiden ikke åpne for publikum. Hovedforhandlingene kan følges digitalt via fjernmøte. Se for nærmere informasjon om tilgang til fjernmøter og tiltak og retningslinjer i forbindelse med koronapandemien.

Berammede saker

18.08.21–20.08.21

Teateroverenskomsten § 5.2.1.1 - forholdet til Statens reiseregulativ.

20.09.21–23.09.21

Lønnsforhandlinger og -reguleringer etter Riksavtalen § 3.1

28.09.21–30.09.21

Forståelsen av reglene om mertid i avisbudavtalen.

Se alle berammede saker

Saker til behandling

Sak nr.13/2021

Lønns- og arbeidsvilkår for innleide arbeidstakere

Sak nr.12/2021

Arbeidstid- medleverturnus.

Sak nr.11/2021

Arbeidstidsordning - oppstart av skiftplaner

Se alle saker til behandling

Avgjorte saker

AR-2021-22

Svingskifttillegg.

AR-2021-23

Tolkning av pensjonsbestemmelsene i Avinorkonsernet.

AR-2021-21

Pilotavtalens bestemmelser om avgangsvederlag

Se alle avgjorte saker