Velkommen til Arbeidsretten

Siste avgjørelser

Beregningsgrunnlag for omregning av prosentlønn til fastlønn.
Les mer.

Spørsmål om nedre aldersgrense som vilkår for ytelser etter særavtale om medisinsk uskikkethet.
Les mer.

Avlønning av pedagogisk personale i barnehage.
Les mer.

Gå til toppen av siden