Bilde av utsmykning i rettsalen med riksvåpenet

Velkommen til Arbeidsretten

Arbeidsretten ble opprettet ved lov om arbeidstvister av 6. august 1915 nr. 2 og startet sin virksomhet 1. januar 1916. Det er som utgangspunkt arbeidslivets organisasjoner som er parter i saker for Arbeidsretten.

Fra 1. januar 2023 tar Arbeidsretten i bruk nytt system for elektronisk kommunikasjon

Les mer

Berammede saker

11.09.23–13.09.23

Tvist vedrørende retten til utbetaling av kompensasjon for trening.

11.09.23–13.09.23

Tvist vedrørende retten til omdisponering av treningsdager.

10.10.23–11.10.23

Tvist vedrørende Bilaget om korte velferdspermisjoner.

Se alle berammede saker

Saker til behandling

Sak nr.23/63

Tvist vedrørende lønnet omsorgspermisjon.

Sak nr.23/61

Tvist vedrørende usaklig/ulovlig permittering.

Sak nr.23/59

Tvist vedrørende utvelgelse til permittering.

Se alle saker til behandling

Avgjorte saker

AR-2023-22

Tvist vedrørende spørsmål om tariffbrudd.

AR-2023-21

Tvist vedrørende forståelsen av flyteriggavtalen - gavepensjon, bilag 4.

AR-2023-20

Tvist vedrørende utgifter til tillitsvalgtsarbeid.

Se alle avgjorte saker