Velkommen til Arbeidsretten

Siste avgjørelser

Tariffavtalens ufravikelighet.
Les mer.

Vekteroverenskomsten § 5 pkt. 3, tjenestegrensetillegg for helse- og sosialtjeneste.
Les mer.

Avlønning etter minstelønn.
Les mer.

Gå til toppen av siden