Velkommen til Arbeidsretten

Siste avgjørelser

Kravet om overgangsforhandlinger etter HTA § 3-7 nr 6, og tolkning og anvendelse av merknad til Pleie- og omsorsoverenskomsten.
Les mer.

Kravet om overgangsforhandlinger etter HTA § 3-7 nr 6, og tolkning og anvendelse av merknad til Pleie- og omsorsoverenskomsten.
Les mer.

Tariffavtalens omfang - avtale 527.
Les mer.

Gå til toppen av siden