Bilde av utsmykning i rettsalen med riksvåpenet

Velkommen til Arbeidsretten

Arbeidsretten ble opprettet ved lov om arbeidstvister av 6. august 1915 nr. 2 og startet sin virksomhet 1. januar 1916. Det er som utgangspunkt arbeidslivets organisasjoner som er parter i saker for Arbeidsretten.

Berammede saker

13.02.20–14.02.20

Tvist vedrørende betydningen av sykefravær i årsavregning.

24.02.20–25.02.20

Innføring av våkenmelding for vektere. Forholdet til tariffregler om kontrolltiltak og arbeidstid

25.03.20–26.03.20

Tvist om individuelle vilkår er i strid med lokal særavtale. Bostedskrav i forbindelse med beredskapsordning.

Se alle berammede saker

Siste avgjørelser

AR-2019-27

Hovedavtalen § 54 - stillingsvern for tillitsvalgt

AR-2019-25

Spørsmål om rett til å beholde skifttillegg etter overføring til annen stilling

AR-2019-24

Gjennomsnittsberegning av ukentlig arbeidstid og tariffrettslig krav på etterbetaling.

Se alle avgjørelser

Saker til behandling

Sak nr.27/2019

Tvist vedrørende forståelsen av Havbruksoverenskomsten, samt krav om etterbetaling.

Sak nr.26/2019

Tvist vedrørende betydningen av sykefravær i årsavregning.

Sak nr.25/2019

Tvist om individuelle vilkår er i strid med lokal særavtale. Bostedskrav i forbindelse med beredskapsordning.

Se alle saker til behandling