Bilde av utsmykning i rettsalen med riksvåpenet

Velkommen til Arbeidsretten

Arbeidsretten ble opprettet ved lov om arbeidstvister av 6. august 1915 nr. 2 og startet sin virksomhet 1. januar 1916. Det er som utgangspunkt arbeidslivets organisasjoner som er parter i saker for Arbeidsretten.

Søkerlisten til embete som nestleder i Arbeidsretten er nå offentlig.

Arbeidsrettens forhandlinger er på grunn av smittevernhensyn for tiden ikke åpne for publikum. Hovedforhandlingene kan følges digitalt via fjernmøte. Se for nærmere informasjon om tilgang til fjernmøter og tiltak og retningslinjer i forbindelse med koronapandemien.

Berammede saker

19.05.21–20.05.21

Tvist vedrørende brudd på HTA § 4-4.7 sjette ledd - forhåndsdrøftelser med tillitsvalgt.

26.05.21–28.05.21

Tvist vedrørende forståelse av Overenskomst § 3 - Løpetid av særavtale.

01.06.21–02.06.21

Tvist vedrørende svingskift.

Se alle berammede saker

Saker til behandling

Sak nr.10/2021

Tvist vedrørende forståelsen av HTA 2018-2020 kap. 1, pkt. 8.3.8 - gjeninntrådt i stillingen.

Sak nr.09/2021

Tvist vedrørende betydningen av nedsatt arbeidstid.

Se alle saker til behandling

Avgjorte saker

AR-2021-12

Tvist vedrørende Landsoverenskomsten for elektrofagene § 4B - Produktivitetslønn

AR-2021-11

Tvist vedrørende forståelsen av § 5.6 i NOR overenskomsten.

AR-2021-10

Tvist vedrørende forståelsen av overenskomsten § 5 jf. § 3, krav om etterbetaling.

Se alle avgjorte saker