Bilde av utsmykning i rettsalen med riksvåpenet

Velkommen til Arbeidsretten

Arbeidsretten ble opprettet ved lov om arbeidstvister av 6. august 1915 nr. 2 og startet sin virksomhet 1. januar 1916. Det er som utgangspunkt arbeidslivets organisasjoner som er parter i saker for Arbeidsretten.

Fra 1. januar 2023 tar Arbeidsretten i bruk nytt system for elektronisk kommunikasjon

Les mer

Berammede saker

13.06.23–16.06.23

Tvist vedrørende spørsmål om tariffbrudd.

20.06.23–21.06.23

Tvist vedrørende forståelsen av flyteriggavtalen - gavepensjon, bilag 4.

22.08.23–23.08.23

Tvist vedrørende rett til redusert arbeidstid og lønn.

Se alle berammede saker

Saker til behandling

Sak nr.23/50

Begjæring om gjenopptakelse av Arbeidsrettens sak 9/2020.

Sak nr.23/49

Tvist vedrørende rett til pensjonsopptjening for arbeid på kommunal og interkommunal legevakt.

Sak nr.23/48

Tvisten gjelder krav om fastsettelsesdom for brudd på fredsplikten.

Se alle saker til behandling

Avgjorte saker

AR-2023-15

Tvist vedrørende overtidsbetaling.

AR-2023-16

Tvist vedrørende rett til sykepenger etter Dokument 25 - Overenskomster i Oslo kommune.

AR-2023-14

Tvist vedrørende forståelsen av overenskomst del B.

Se alle avgjorte saker