Bilde av utsmykning i rettsalen med riksvåpenet

Velkommen til Arbeidsretten

Arbeidsretten ble opprettet ved lov om arbeidstvister av 6. august 1915 nr. 2 og startet sin virksomhet 1. januar 1916. Det er som utgangspunkt arbeidslivets organisasjoner som er parter i saker for Arbeidsretten.

Berammede saker

13.02.20–14.02.20

Tvist vedrørende betydningen av sykefravær i årsavregning.

03.03.20–06.03.20

Tvist vedrørende krav på kompensasjon etter ATB § 3-6 for helge- og høytidsdager.

09.03.20–11.03.20

Tvist vedrørende forståelsen av Havbruksoverenskomsten, samt krav om etterbetaling.

Se alle berammede saker

Siste avgjørelser

AR-2020-01

Innføring av våkenmelding for vektere. Forholdet til tariffregler om kontrolltiltak og arbeidstid

AR-2019-30

Adgang til permittering av arbeidstakere som har friperiode.

AR-2019-29

Krav på ventetidsbetaling.

Se alle avgjørelser

Saker til behandling

Sak nr.35/2019

Tvist vedrørende brudd på kvalifikasjonsprinsippet ved ansettelse.

Sak nr.34/2019

Tvist vedrørende administrasjonstillegg.

Sak nr.33/2019

Tvist vedrørende lønnsplikt ved konflikt.

Se alle saker til behandling