Bilde av utsmykning i rettsalen med riksvåpenet

Velkommen til Arbeidsretten

Arbeidsretten ble opprettet ved lov om arbeidstvister av 6. august 1915 nr. 2 og startet sin virksomhet 1. januar 1916. Det er som utgangspunkt arbeidslivets organisasjoner som er parter i saker for Arbeidsretten.

Forhandlingene i Arbeidsretten kan følges digitalt. (se her)

Berammede saker

24.05.22–25.05.22

Tvist vedrørende forståelsen av Pilotavtalen.

31.05.22–02.06.22

Tvist vedrørende HTA kap. 2 pkt. 2.1.11, jf vedlegg 5 kap 13 § 13-2 pkt. 3 - trekk av medlemsinnskudd

08.06.22–09.06.21

Tvist vedrørende kompensasjon ved bortfall av planlagt arbeid.

Se alle berammede saker

Saker til behandling

Sak nr.21/2022

Tvist vedrørende fredsplikt.

Sak nr.20/2022

Tvist vedrørende innplassering lønnstabell.

Sak nr.19/2022

Tvist vedrørende forståelsen av flyteriggavtalen - gavepensjon, bilag 4.

Se alle saker til behandling

Avgjorte saker

AR-2022-12

Lønnssystem - spørsmål om tariffmessighet av ensidig innførte individuelle lønnstillegg.

AR-2022-11

Tvist vedrørende Grossistoverenskomstens anvendelse

AR-2022-10

Tvist vedrørende forståelsen av og brudd på Pilotavtalen for 2018-2019.

Se alle avgjorte saker