Bilde av utsmykning i rettsalen med riksvåpenet

Velkommen til Arbeidsretten

Arbeidsretten ble opprettet ved lov om arbeidstvister av 6. august 1915 nr. 2 og startet sin virksomhet 1. januar 1916. Det er som utgangspunkt arbeidslivets organisasjoner som er parter i saker for Arbeidsretten.

Arbeidsrettens forhandlinger er på grunn av smittevernhensyn for tiden ikke åpne for publikum. Hovedforhandlingene kan følges digitalt via fjernmøte. Se her for nærmere informasjon om tilgang til fjernmøter og tiltak og retningslinjer i forbindelse med koronapandemien.

Berammede saker

Tariffmessighet av omdisponering av fridager for piloter i SAS.

08.12.20–09.12.20

Spørsmål om tariffmessig krav overtids- og ventetidsbetaling.

14.12.20–15.12.20

Tvist vedrørende, forståelsen av og brudd på Pilotavtalen i SAS.

Se alle berammede saker

Saker til behandling

Sak nr.30/2020

Tvist vedrørende usaklig og ugyldig permittering av piloter.

Sak nr.29/2020

Tvist vedrørende kompensasjon ved forlenget oppholdsperiode.

Sak nr.28/2020

Tvist vedrørende svingskift.

Se alle saker til behandling

Avgjorte saker

AR-2020-25

Felles hovedforhandling med sak 32/2019. Arbeidstid for ansatte i kontoradministrasjonen i nye kommuner.

AR-2020-26

Felles hovedforhandling med sak 31/2019. Arbeidstid for ansatte i kontoradministrasjonen i nye kommuner.

AR-2020-24

Avlønning av midlertidig ansatte.

Se alle avgjorte saker