Bilde av utsmykning i rettsalen med riksvåpenet

Velkommen til Arbeidsretten

Arbeidsretten ble opprettet ved lov om arbeidstvister av 6. august 1915 nr. 2 og startet sin virksomhet 1. januar 1916. Det er som utgangspunkt arbeidslivets organisasjoner som er parter i saker for Arbeidsretten.

Fra 1. januar 2023 tar Arbeidsretten i bruk nytt system for elektronisk kommunikasjon

Les mer

Berammede saker

25.04.23–26.04.23

Tvist vedrørende tolkning av Vekteroverenskomstens bestemmelser om tjenestegrensetillegg.

02.05.23–03.05.23

Tvist vedrørende rett til sykepenger etter Dokument 25 - Overenskomster i Oslo kommune.

04.05.23–05.05.23

Tvist vedrørende overtidsbetaling.

Se alle berammede saker

Saker til behandling

Sak nr.23/33

Tvist vedrørende spørsmål om beregning av renter av yrkesskadeerstatning.

Sak nr.23/42

Tvist vedrørende forståelsen av overenskomst del B.

Sak nr.23/34

Tvist vedrørende omfangsbestemmelsen i Grossistoverenskomsten Fellesforbundet.

Se alle saker til behandling

Avgjorte saker

AR-2023-8

Tvist vedrørende administrasjonstillegg for skipsførere mv.

AR-2023-7

Tvist vedrørende urettmessig permittering og etterbetaling.

AR-2023-6

Tvist vedrørende videreført tariffavtale ved omorganisering.

Se alle avgjorte saker