Velkommen til Arbeidsretten

Arbeidsretten ble opprettet ved lov om arbeidstvister av 6. august 1915 nr. 2 og startet sin virksomhet 1. januar 1916. Det er som utgangspunkt arbeidslivets organisasjoner som er parter i saker for Arbeidsretten.

Fra 1. januar 2024 har Arbeidsretten flyttet til nye lokaler i Akersgata 45 (Backe-gården).

Arbeidsrettens system for elektronisk kommunikasjon:

Les mer

Berammede saker

28.08.24–29.08.24

Tvist vedrørende rett til redusert arbeidstid.

09.09.24–16.09.24

Tvist vedrørendene forståelsen av sokkelavtalen. - krav på kompensasjon

24.09.24–26.09.24

Tvist vedrørende tolkning av overenskomsten del B.

Se alle berammede saker

Saker til behandling

Saksnr. 24/06

Tvist vedrørende innslagspunkt for vaktlønn.

Saksnr. 24/04

Tvist vedrørende forståelse av rett til overtidsgodtgjørelse.

Saksnr. 24/01

Tvist vedrørende tolkning av overenskomsten del B.

Se alle saker til behandling

Avgjorte saker

AR-2024-16

Tvist vedrørende kompensasjon ved landlovnekt.

AR-2024-15

Tvist vedrørende utvelgelse til permittering.

AR-2024-14

Tvist vedrørende rett til sykepenger - folketrygdloven § 8-9

Se alle avgjorte saker