Bilde av utsmykning i rettsalen med riksvåpenet

Velkommen til Arbeidsretten

Arbeidsretten ble opprettet ved lov om arbeidstvister av 6. august 1915 nr. 2 og startet sin virksomhet 1. januar 1916. Det er som utgangspunkt arbeidslivets organisasjoner som er parter i saker for Arbeidsretten.

NB! Arbeidsretten har utsatt alle hovedforhandlinger frem til påske. Rettens kontor er betjent i kontortiden og de faste dommerne kan kontaktes per e-post eller mobiltelefon.

Berammede saker

05.05.20–07.05.20

Tvist om medbestemmelse ved lønnsinnplassering i hht. Landsoverenskomsten mellom AAF og HK

11.05.20–12.05.20

Tvist vedrørende administrasjonstillegg.

18.05.20–19.05.20

Tvist vedrørende flyteriggavtalen HTA pkt. 4.21 - oppsigelse av tillitsvalgt.

Se alle berammede saker

Saker til behandling

Sak nr.05/2020

Tvist vedrørende betaling av overtid og ventetid.

Sak nr.04/2020

Tvist vedrørende tolkning om forståelsen av reglene om mertid i avisbudavtalen.

Sak nr.03/2020

Tvist vedrørende forståelsen av Meierioverenskomsten § 2 pkt. 5 - innføring av skiftarbeid.

Se alle saker til behandling

Avgjorte saker

AR-2020-6

Tvist vedrørende forståelsen av og brudd på Pilotavtalen § 11.1. Drøftingsplikt før oppsigelse.

AR-2020-5

Tvist vedrørende forståelsen av Havbruksoverenskomsten, samt krav om etterbetaling.

AR-2020-4

Tvist vedrørende brudd på kvalifikasjonsprinsippet ved ansettelse.

Se alle avgjorte saker