Bilde av utsmykning i rettsalen med riksvåpenet

Velkommen til Arbeidsretten

Arbeidsretten ble opprettet ved lov om arbeidstvister av 6. august 1915 nr. 2 og startet sin virksomhet 1. januar 1916. Det er som utgangspunkt arbeidslivets organisasjoner som er parter i saker for Arbeidsretten.

Arbeidsrettens forhandlinger er på grunn av smittevernhensyn for tiden ikke åpne for publikum. Hovedforhandlingene kan følges digitalt via fjernmøte. Se her for nærmere informasjon om tilgang til fjernmøter og tiltak og retningslinjer i forbindelse med koronapandemien.

Berammede saker

02.03.21–03.03.21

Felles hovedforhandling med sak 25/2020. Tvist vedrørende virkeområde og anvendelse av overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger.

02.03.21–03.03.21

Felles hovedforhandling med sak 22/2020 Tvist vedrørende flyteriggavtalens virkeområde.

09.03.21–10.03.21

Tvist vedrørende tariffmessig avlønning.

Se alle berammede saker

Saker til behandling

Sak nr.01/2021

Tvist vedrørende utbetaling av kompensasjon.

Sak nr.35/2020

Tvist vedrørende overtidsgodtgjørelse i henhold til særavtale.

Sak nr.34/2020

Tvist vedrørende HTA kap. 1, § 6, pkt. 6.8 forskjøvet arbeidstid.

Se alle saker til behandling

Avgjorte saker

AR-2021-4

Tvist vedrørende om pågående streik er tariffstridig - Fredsplikt

AR-2021-2

Sykelønnens størrelse ved permittering - flyteriggavtalens pkt. 17.3.

AR-2021-3

Tvist vedrørende arbeidstid.

Se alle avgjorte saker