Bilde av utsmykning i rettsalen med riksvåpenet

Velkommen til Arbeidsretten

Arbeidsretten ble opprettet ved lov om arbeidstvister av 6. august 1915 nr. 2 og startet sin virksomhet 1. januar 1916. Det er som utgangspunkt arbeidslivets organisasjoner som er parter i saker for Arbeidsretten.

Søkerlisten til embete som nestleder i Arbeidsretten er nå offentlig.

Arbeidsrettens forhandlinger er på grunn av smittevernhensyn for tiden ikke åpne for publikum. Hovedforhandlingene kan følges digitalt via fjernmøte. Se for nærmere informasjon om tilgang til fjernmøter og tiltak og retningslinjer i forbindelse med koronapandemien.

Berammede saker

19.05.21–20.05.21

Tvist vedrørende brudd på HTA § 4-4.7 sjette ledd - forhåndsdrøftelser med tillitsvalgt.

11.06.21–14.06.21

Pilotavtalens bestemmelser om avgangsvederlag

22.06.21–23.06.21

Tvist vedrørende overtidsgodtgjørelse i henhold til særavtale.

Se alle berammede saker

Saker til behandling

Sak nr.13/2021

Tvist vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for innleide.

Sak nr.12/2021

Tvist vedrørende arbeidstidsbestemmelsene - medleverturnus.

Sak nr.11/2021

Tvist vedrørende tariffstridig permittering.

Se alle saker til behandling

Avgjorte saker

AR-2021-13

Meierioverenskomsten § 2 pkt. 5 - innføring av skiftarbeid

AR-2021-14

Tvist vedrørende pensjon for sjømenn.

AR-2021-12

Tvist vedrørende Landsoverenskomsten for elektrofagene § 4B - Produktivitetslønn

Se alle avgjorte saker