Velkommen til Arbeidsretten

Siste avgjørelser

Tvist vedr. endring av tariffavtale, brudd på overenskomst pkt. 3.6 og ulovlig permitterng.
Se avgjørelsen.

Tvist vedr. Oppsigelsesfrist - oppsigelse
Se avgjørelsen.

Inhabilitet
Se avgjørelsen.

Gå til toppen av siden