Velkommen til Arbeidsretten

Arbeidsretten ble opprettet ved lov om arbeidstvister av 6. august 1915 nr. 2 og startet sin virksomhet 1. januar 1916. Det er som utgangspunkt arbeidslivets organisasjoner som er parter i saker for Arbeidsretten.

Fra 1. januar 2024 har Arbeidsretten flyttet til nye lokaler i Akersgata 45 (Backe-gården).

Arbeidsrettens system for elektronisk kommunikasjon:

Les mer

Berammede saker

23.04.24–25.04.24

Tvist vedrørende utvelgelse til permittering.

29.04.24–29.04.24

Tvist vedrørende Kompensasjon ved landlovsnekt.

15.05.24–16.05.24

Tvist vedrørende rett til sykepenger - folketrygdloven § 8-9

Se alle berammede saker

Saker til behandling

Saksnr. 24/05

Tvist vedrørende gyldigheten av lokal protokoll.

Saksnr. 24/04

Tvist vedrørende forståelse av rett til overtidsgodtgjørelse.

Saksnr. 24/03

Tvist vedrørende gyldigheten av lokal protokoll.

Se alle saker til behandling

Avgjorte saker

AR-2024-9

Tvist vedrørende -rett til innsyn i lønnsopplysninger

AR-2024-8

Tvist vedrørende usaklig/ulovlig permittering.

AR-2024-7

Tvist vedrørende rett til pensjonsopptjening for arbeid på kommunal og interkommunal legevakt.

Se alle avgjorte saker