Bilde av utsmykning i rettsalen med riksvåpenet

Velkommen til Arbeidsretten

Arbeidsretten ble opprettet ved lov om arbeidstvister av 6. august 1915 nr. 2 og startet sin virksomhet 1. januar 1916. Det er som utgangspunkt arbeidslivets organisasjoner som er parter i saker for Arbeidsretten.

Arbeidsretten gjennomfører muntlige hovedforhandlinger, men det er iverksatt særlige smitteverntiltak. Dette gjør at antallet tilstedeværende må begrenses, og Arbeidsrettens lokaler er i utgangspunktet stengt for publikum så lenge det er behov for tiltaket. Publikum kan følge hovedforhandlinger via fjernmøte. Kontakt kontor@arbeidsretten.no for informasjon om pålogging mv.

Berammede saker

14.10.20–15.10.20

Sykelønnens størrelse ved permittering - flyteriggavtalens pkt. 17.3.

19.10.20–23.10.20

Arbeidstid for ansatte i kontoradministrasjonen i nye kommuner.

19.10.20–23.10.20

Arbeidstid for ansatte i kontoradministrasjonen i nye kommuner.

Se alle berammede saker

Saker til behandling

Sak nr.20/2020

Tvist vedrørende beregningsgrunnlaget for overtidsbetaling.

Sak nr.19/2020

Tvist vedrørende tolkning av HTA kap. 1 pkt. 4.3 og 4.5, helge- og høytidsarbeid.

Sak nr.18/2020

Tvist vedrørende forståelse av Teateroverenskomsten § 5.2.1.1 - Statens reiseregulativ.

Se alle saker til behandling

Avgjorte saker

2020-19

Tvist vedrørende provisjonsgrunnlag ihht lokal særavtale.

AR-2020-18

Spørsmål om tariffstridig og ulovlig arbeidskamp gjennom nektelse av bruk av arbeidsverktøy og tilbakeholdelse av lønn

AR-2020-15

Tvist om individuelle vilkår er i strid med lokal særavtale. Bostedskrav i forbindelse med beredskapsordning.

Se alle avgjorte saker