Velkommen til Arbeidsretten

Siste avgjørelser

Tvist om vilkårene for rett til sykelønn etter HTA kap 1 § 8.
Les mer.

Rett til landlov.
Les mer.

Kongen i statsråd har i dag utnevnt fagdirektør Eli Mette Jarbo til dommer i Arbeidsretten. Tiltredelse skjer fra den tid Arbeids- og sosialdepartementet bestemmer.
Les mer.

Gå til toppen av siden