Bilde av utsmykning i rettsalen med riksvåpenet

Velkommen til Arbeidsretten

Arbeidsretten ble opprettet ved lov om arbeidstvister av 6. august 1915 nr. 2 og startet sin virksomhet 1. januar 1916. Det er som utgangspunkt arbeidslivets organisasjoner som er parter i saker for Arbeidsretten.

Fra 1. januar 2023 tar Arbeidsretten i bruk nytt system for elektronisk kommunikasjon

Les mer

Berammede saker

14.02.23–15.02.23

Tvist vedrørende urettmessig permittering og etterbetaling.

01.03.23–02.03.23

Tvist vedrørende administrasjonstillegg for skipsførere mv.

07.03.23–09.03.23

Tvist vedrørende forståelsen av overenskomsten Del A2§ 2.2 om ambulerende tjeneste.

Se alle berammede saker

Saker til behandling

Sak nr.42/2022

Tvist vedrørende forståelsen av § 14 i overenskomst for piloter, avtale nr 541.

Sak nr.41/2022

Tvist vedrørende retten til omdisponering av treningsdager.

Sak nr.40/2022

Tvist vedrørende retten til utbetaling av kompensasjon for trening.

Se alle saker til behandling

Avgjorte saker

AR-2022-42

Tvist vedrørende pensjon - Pilotavtalens bilag B.

AR-2022-41

Tvist vedrørende tiltredelse til hovedavtalen i staten jf. hovedavtalen § 16.

AR-2022-40

Tvist vedrørende lønn for lagerarbeidere etter Landsoverenskomsten Virke-LO/HH

Se alle avgjorte saker