Bilde av utsmykning i rettsalen med riksvåpenet

Velkommen til Arbeidsretten

Arbeidsretten ble opprettet ved lov om arbeidstvister av 6. august 1915 nr. 2 og startet sin virksomhet 1. januar 1916. Det er som utgangspunkt arbeidslivets organisasjoner som er parter i saker for Arbeidsretten.

Berammede saker

20.11.19–21.11.19

Spørsmål om adgang til permittering på grunn av arbeidskamp

02.12.19–03.12.19

Krav på ventetidsbetaling.

05.12.19–06.12.19

Hovedavtalen § 54 - stillingsvern for tillitsvalgt

Se alle berammede saker

Siste avgjørelser

AR-2019-23

Krav til godkjennelse av arbeidstidsordninger

AR-2019-22

Spørsmål om arbeidstidsordning er "vanlig 2-skiftarbeid"

AR-2019-21

Tvist vedr. spørsmål om tariffstridig og ulovlig arbeidskamp.

Se alle avgjørelser

Saker til behandling

Sak nr.25/2019

Tvist vedrørende individuelle vilkår i strid med lokal særavtale.

Sak nr.24/2019

Tvist vedrørende forståelsen av Bussbransjeavtalen 2018-2020 § 5.5.1

Sak nr.22/2019

Avlønning av midlertidig ansatte

Se alle saker til behandling

Gå til toppen av siden