Bilde av utsmykning i rettsalen med riksvåpenet

Velkommen til Arbeidsretten

Arbeidsretten ble opprettet ved lov om arbeidstvister av 6. august 1915 nr. 2 og startet sin virksomhet 1. januar 1916. Det er som utgangspunkt arbeidslivets organisasjoner som er parter i saker for Arbeidsretten.

Berammede saker

12.03.20–12.03.20

Ansiennitetsvurdering i forbindelse med permittering og nedbemanning. Forholdet til innleid personell.

12.03.20–12.03.20

Ansiennitetsvurdering i forbindelse med permittering og nedbemanning. Forholdet til innleid personell

16.03.20–19.03.20

Spørsmål om fremgangsmåte ved endring av skiftplaner og forhold til regler om arbeidsfri

Se alle berammede saker

Saker til behandling

Sak nr.03/2020

Tvist vedrørende forståelsen av Meierioverenskomsten § 2 pkt. 5 - innføring av skiftarbeid.

Sak nr.02/2020

Tvist vedrørende flyteriggavtalen HTA pkt. 4.21 - oppsigelse av tillitsvalgt.

Sak nr.01/2020

Tvist vedrørende omdisponering av fridager for piloter i SAS.

Se alle saker til behandling

Avgjorte saker

AR-2020-5

Tvist vedrørende forståelsen av Havbruksoverenskomsten, samt krav om etterbetaling.

AR-2020-4

Tvist vedrørende brudd på kvalifikasjonsprinsippet ved ansettelse.

AR-2020-2

Tvist vedrørende krav på kompensasjon etter ATB § 3-6 for helge- og høytidsdager.

Se alle avgjorte saker