Bilde av utsmykning i rettsalen med riksvåpenet

Velkommen til Arbeidsretten

Arbeidsretten ble opprettet ved lov om arbeidstvister av 6. august 1915 nr. 2 og startet sin virksomhet 1. januar 1916. Det er som utgangspunkt arbeidslivets organisasjoner som er parter i saker for Arbeidsretten.

Publikum har igjen adgang til å følge forhandlinger i rettens lokaler, i samsvar med de regler og anbefalinger om smittevern som til enhver tid gjelder i samfunnet. Forhandlinger kan også følges digitalt. (se her) Endringer eller begrensninger i adgangen til rettens lokaler kan bli besluttet på kort varsel, og vil kunngjøres på rettens nettsider.

Berammede saker

21.10.21–22.10.21

Arbeidstidsordning - oppstart av skiftplaner

09.11.21–10.11.21

Tvist vedrørende tolkning av HTA kap. 1 pkt. 4.3 og 4.5, helge- og høytidsarbeid.

16.11.21–18.11.21

Spørsmål om grensedragningen mellom forhandlingsrett og politisk beslutning - hovedavtalen i staten §§ 5 og 19.

Se alle berammede saker

Saker til behandling

Sak nr.21/2021

Tvist vedrørende utlevering av arbeidstøy, samt krav om etterbetaling.

Sak nr.20/2021

Tvist vedrørende HTA kap. 2 pkt. 2.1.11, jf vedlegg 5 kap 13 § 13-2 pkt. 3 - trekk av medlemsinnskudd

Sak nr.19/2021

Tvist vedrørende Grossistoverenskomstens anvendelse

Se alle saker til behandling

Avgjorte saker

AR-2021-33

Lønnsforhandlinger og -reguleringer etter Riksavtalen § 3.1

AR-2021-31

Spørsmål om lønnsmessige konsekvenser av nedsatt arbeidstid

AR-2021-32

Særavtale for undervisningspersonale - tidsressurs til kontaktslærer- og hovedlærerfunksjoner. Krav om etterbetaling ihht tariffrettslige regler.

Se alle avgjorte saker