Bilde av utsmykning i rettsalen med riksvåpenet

Velkommen til Arbeidsretten

Arbeidsretten ble opprettet ved lov om arbeidstvister av 6. august 1915 nr. 2 og startet sin virksomhet 1. januar 1916. Det er som utgangspunkt arbeidslivets organisasjoner som er parter i saker for Arbeidsretten.

Arbeidsrettens forhandlinger er på grunn av smittevernhensyn for tiden ikke åpne for publikum. Hovedforhandlingene kan følges digitalt via fjernmøte. Se her for nærmere informasjon om tilgang til fjernmøter og tiltak og retningslinjer i forbindelse med koronapandemien.

Berammede saker

21.01.21–22.01.21

Sykelønnens størrelse ved permittering - flyteriggavtalens pkt. 17.3.

02.02.21–04.02.21

Tvist vedrørende forståelsen av overenskomsten § 5 jf. § 3, krav om etterbetaling.

09.02.21–10.02.21

Spørsmål om tariffmessigheten av midlertidig stillingsreduksjon.

Se alle berammede saker

Saker til behandling

Sak nr.36/2020

Tvist vedrørende arbeidstid.

Sak nr.35/2020

Tvist vedrørende overtidsgodtgjørelse i henhold til særavtale.

Sak nr.34/2020

Tvist vedrørende HTA kap. 1, § 6, pkt. 6.8 forskjøvet arbeidstid.

Se alle saker til behandling

Avgjorte saker

AR-2021-01

Tvist vedrørende forståelsen av turnébegrepet. Teateroverenskomsten pkt. 5.2.2.2.

AR-2020-30

Spørsmål om tariffmessig krav overtids- og ventetidsbetaling.

AR-2020-29

Tariffmessighet av omdisponering av fridager etter standby for piloter i SAS.

Se alle avgjorte saker