Bilde av Arbeidsretten

Velkommen til Arbeidsretten

Arbeidsretten ble opprettet ved lov om arbeidstvister av 6. august 1915 nr. 2 og startet sin virksomhet 1. januar 1916. Det er som utgangspunkt arbeidslivets organisasjoner som er parter i saker for Arbeidsretten.

Berammede saker

20.08.19–22.08.19

Ansiennitetsvurdering i forbindelse med permittering og nedbemanning. Forholdet til innleid personell.

20.08.19–22.08.19

Ansiennitetsvurdering i forbindelse med permittering og nedbemanning. Forholdet til innleid personell

29.08.19–30.08.19

Spørsmål om arbeidstidsordning er "vanlig 2-skiftarbeid"

Se alle berammede saker

Siste avgjørelser

AR-2019-18

Tvist vedr. forståelsen av Bussbransjeavtalen - Nettbuss bilag 9 - nedsettelse av arbeidstid, samt krav om etterbetaling.

AR-2019-17

Virkningstidspunkt for økning av diettsatser.

AR-2019-16

Virkningstidspunktet for økning av diettsatser.

Se alle avgjørelser

Saker til behandling

Sak nr.19/2019

Innføring av våkenmelding for vektere. Forholdet til tariffregler om kontrolltiltak og arbeidstid

Sak nr.18/2019

Avlønning av midlertidig ansatte.

Sak nr.17/2019

Spørsmål om nemndsavgjørelse er ugyldig

Se alle saker til behandling

Gå til toppen av siden