Bilde av utsmykning i rettsalen med riksvåpenet

Velkommen til Arbeidsretten

Arbeidsretten ble opprettet ved lov om arbeidstvister av 6. august 1915 nr. 2 og startet sin virksomhet 1. januar 1916. Det er som utgangspunkt arbeidslivets organisasjoner som er parter i saker for Arbeidsretten.

Arbeidsretten følger de nasjonale retningslinjene for å hindre spredning av Covid-19. Det er derfor iverksatt ekstraordinære tiltak i forbindelse med gjennomføring av saker i våre lokaler. Arbeidsrettens lokaler er i utgangspunktet stengt for publikum så lenge det er behov for tiltak. Den som ønsker å følge forhandlingene i en sak, må på forhånd kontakte Arbeidsretten, slik at det så langt som mulig kan legges til rette for dette.

Berammede saker

18.08.20–20.08.20

Spørsmål om fremgangsmåte ved endring av skiftplaner og forhold til regler om arbeidsfri

31.08.20–01.09.20

Lønnsplikt i forbindelse med konflikt.

02.09.20–04.09.20

Oljeserviceavtalens virkområde

Se alle berammede saker

Saker til behandling

Sak nr.19/2020

Tvist vedrørende tolkning av HTA kap. 1 pkt. 4.3 og 4.5, helge- og høytidsarbeid.

Sak nr.18/2020

Tvist vedrørende forståelse av Teateroverenskomsten § 5.2.1.1 - Statens reiseregulativ.

Sak nr.17/2020

Tvist vedrørende forståelsen av overenskomsten § 5 jf. § 3, krav om etterbetaling.

Se alle saker til behandling

Avgjorte saker

AR-2020-18

Spørsmål om tariffstridig og ulovlig arbeidskamp gjennom nektelse av bruk av arbeidsverktøy og tilbakeholdelse av lønn

AR-2020-15

Tvist om individuelle vilkår er i strid med lokal særavtale. Bostedskrav i forbindelse med beredskapsordning.

AR-2020-14

Pilotavtalen i Bristow Norway AS - spørsmål om menerstatning

Se alle avgjorte saker