Bilde av utsmykning i rettsalen med riksvåpenet

Velkommen til Arbeidsretten

Arbeidsretten ble opprettet ved lov om arbeidstvister av 6. august 1915 nr. 2 og startet sin virksomhet 1. januar 1916. Det er som utgangspunkt arbeidslivets organisasjoner som er parter i saker for Arbeidsretten.

Arbeidsretten gjennomfører muntlige hovedforhandlinger, men det er iverksatt særlige smitteverntiltak. Dette gjør at antallet tilstedeværende må begrenses, og Arbeidsrettens lokaler er i utgangspunktet stengt for publikum så lenge det er behov for tiltaket. Publikum kan følge hovedforhandlinger via fjernmøte. Kontakt kontor@arbeidsretten.no for informasjon om pålogging mv.

Berammede saker

19.10.20–23.10.20

Felles hovedforhandling med sak 32/2019. Arbeidstid for ansatte i kontoradministrasjonen i nye kommuner.

19.10.20–23.10.20

Felles hovedforhandling med sak 31/2019. Arbeidstid for ansatte i kontoradministrasjonen i nye kommuner.

10.11.20–11.11.20

Spørsmål om tariffmessigheten av midlertidig stillingsreduksjon.

Se alle berammede saker

Saker til behandling

Sak nr.24/2020

Tvist vedrørende tariffmessig avlønning.

Sak nr.23/2020

Tvist vedrørende omfangsområdet for turbildelen i Bussbransjeavtalen.

Sak nr.22/2020

Tvist vedrørende virkeområde og anvendelse av overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger.

Se alle saker til behandling

Avgjorte saker

AR-2020-24

Avlønning av midlertidig ansatte.

AR-2020-23

Lønnsplikt i forbindelse med konflikt.

AR-2020-21

Virkeområde for Oljeserviceavtalen.

Se alle avgjorte saker