Bilde av utsmykning i rettsalen med riksvåpenet

Velkommen til Arbeidsretten

Arbeidsretten ble opprettet ved lov om arbeidstvister av 6. august 1915 nr. 2 og startet sin virksomhet 1. januar 1916. Det er som utgangspunkt arbeidslivets organisasjoner som er parter i saker for Arbeidsretten.

Forhandlingene i Arbeidsretten kan følges digitalt. (se her)

Berammede saker

06.12.22–09.12.22

Tvist vedrørende tiltredelse til hovedavtalen i staten jf. hovedavtalen § 16.

13.12.22–14.12.22

Tvist vedrørende lønn for lagerarbeidere etter Landsoverenskomsten Virke-LO/HH

10.01.23–11.01.23

Tvist vedrørende forståelsen av flyteriggavtalen - gavepensjon, bilag 4.

Se alle berammede saker

Saker til behandling

Sak nr.39/2022

Tvist vedrørende utgifter til tillitsvalgtsarbeid.

Sak nr.38/2022

Tvist vedrørende tariffavtalens omfang.

Sak nr.37/2022

Tvist vedrørende arbeidstid - medleverordning.

Se alle saker til behandling

Avgjorte saker

AR-2022-30

Tvist vedrørende tariffstridig arbeidstidsordning og krav om etterbetaling.

AR-2022-36

Tvist vedrørende ettervirkningen av særavtale

AR-2022-35

Tvist vedrørende grunnlag for beregning av timelønn - overtidsgodtgjørelse.

Se alle avgjorte saker