Bilde av utsmykning i rettsalen med riksvåpenet

Velkommen til Arbeidsretten

Arbeidsretten ble opprettet ved lov om arbeidstvister av 6. august 1915 nr. 2 og startet sin virksomhet 1. januar 1916. Det er som utgangspunkt arbeidslivets organisasjoner som er parter i saker for Arbeidsretten.

Fra 1. januar 2023 tar Arbeidsretten i bruk nytt system for elektronisk kommunikasjon

Les mer

Berammede saker

09.01.24–10.01.24

Tvist vedrørende -rett til innsyn i lønnsopplysninger

15.01.24–17.01.24

Tvist vedrørende utvelgelse til permittering.

23.01.24–25.01.24

Tvist vedrørende retten til å beholde kortere ordinær arbeidstid (betalt spisepause).

Se alle berammede saker

Saker til behandling

Sak nr.23/64

Tvist vedrørende forståelsen av § 4.5 gjennomsnittsberegning i Overenskomst for miljøvirksomheter.

Sak nr.23/63

Tvist vedrørende lønnet omsorgspermisjon.

Sak nr.23/61

Tvist vedrørende usaklig/ulovlig permittering.

Se alle saker til behandling

Avgjorte saker

AR-2023-33

Tvist vedrørende tilleggslønn maskinoffiserer.

AR-2023-32

Tvist vedrørende brudd på Verkstedoverenskomsten § 7-7.

AR-2023-31

Tvist vedrørende rettmessighet av varslet sympatiaksjon.

Se alle avgjorte saker