Lenker

Arbejdsretten i Danmark

Arbetsdomstolen i Sverige

Arbetsdomstolen i Finland

Arbeidsretten i Island

Domstolene i Norge

Høyesterett

EU-domstolen

EFTA-domstolen

Regjeringen

Riksmekleren

The European Association of Labour Court Judges

Lovdata

Alsos. K., Seip. Å. A., Nygaard. P. (2016) I arbeidsfredens tjeneste, Arbeidsretten gjennom hundre år. Oslo, Pax