Dommere i Arbeidsretten

I den enkelte sak settes Arbeidsretten med syv dommere: to av rettens faste fagdommere, en tilkalt varadommer for fagdommerne og fire dommere oppnevnt etter innstilling (forslag) fra organisasjonene i arbeidslivet.

Arbeidsretten består av en leder, en nestleder, en tredje fagdommer og fire andre dommere. I tillegg blir det oppnevnt varadommere. Arbeidsrettens tre fagdommere er embetsmenn. De øvrige fire dommerne og varadommerne oppnevnes av Kongen for tre år av gangen.

Varadommerne for Arbeidsrettens fagdommere oppnevnes etter forslag fra Arbeids- og sosialdepartementet og uten innstilling fra organisasjonene i arbeidslivet. De øvrige fire dommerne med varadommere oppnevnes etter innstilling fra arbeidsgiverforeninger og fagforeninger etter nærmere regler i arbeidstvistlovens § 39. I saker hvor staten er part , fins det egne regler om innstillingsrett i tjenestetvistloven § 25.

Varadommerne gjør tjeneste ved forfall blant de faste dommerne. Varadommerne som er oppnevnt etter innstilling fra organisasjonene, har dessuten en annen viktig funksjon: Det følger av arbeidstvistloven § 38 at når andre enn organisasjonene som har gitt innstilling til de faste dommerne er parter, skal retten sammensettes med varadommere som er innstilt av organisasjonene som er parter i saken.

Fra 1. mars 2012 skal de tre fagdommernes sidegjøremål registreres, jf. arbeidstvistloven § 36 tredje ledd. Hensikten med registeret er å sikre åpenhet og at ingen skal behøve å være i tvil om dommernes uavhengighet. Det er Arbeids- og sosialdepartementet som fører registeret.

Lenke til regjeringen.no sin side om Arbeidsretten

Arbeidsrettens faste dommere

Arbeidsrettens leder er Jakob Wahl.

Arbeidsrettens nestleder er Tron Løkken Sundet
Arbeidsrettens tredje juridiske dommer er Eli Mette Jarbo

Som dommere ved behandling av saker etter arbeidstvistloven, oppnevnt for perioden 1. september 2017 – 31. august 2020:
Tor-Arne Solbakken, Rygge (LO)(ny), med virkning fra 1.10.2018
Unni Rasmussen, Fredrikstad (LO) (ny)
Niels Selmer Schweigaard, Oslo (NHO)(ny)
Axel Thuve, Hosle (NHO)

Som dommere ved behandling av saker etter tjenestetvistloven, oppnevnt for perioden 1. september 2017 – 31. august 2020:

Tone Rønoldtangen, Nes (LO Stat) (ny)
Geir Bjørkli, Trøgstad, (LO Stat) (ny)
Tom Simonsen, Oslo (KMD)
Eva Torill Strømsnes, Skedsmo (KMD)(ny, tidligere vara)

Varadommere

For perioden 1. september 2017 – 31. august 2020 er følgende varadommere oppnevnt:

For leder Jakob Wahl og nestleder Tron Løkken Sundet og dommer Eli Metter Jarbo:

 • Lagdommer Hedda Remen, Bærum
 • Lagdommer Eirik Akerlie, Oslo
 • Tidligere høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn, Ringerike
 • Lagdommer Sveinung Koslung, Oslo
 • Pensjonert høyesterettsdommer Karin M. Bruzelius, Oslo
 • Lagdommer Tone Aasgaard, Oslo
 • Pensjonert høyesterettsdommer Liv Gjølstad, Oslo
 • Pensjonert høyesterettsdommer Steinar Tjomsland, Oslo
 • Pensjonert høyesterettsjustitiarius Tore Schei, Oslo
 • Pensjonert høyesterettsdommer Ingse Stabel, Oslo (ny) 

Varadommere for Tor Arne Solbakken og Unni Rasmussen:

 • Per Østvold, Oslo (LO)
 • Roger Hansen, Skedsmo (LO)(ny)
 • Stein Grøtting, Oslo (LO)
 • Anne Marie Pettersen, Ringsaker (LO)
 • Gerd Torkildson, Førde (Unio)
 • Mimi Bjerkestrand, Bergen (Unio) (ny)

 • Leif-Arne Asphaug-Hansen (Unio)
 • Kolbjørg Ødegaard, Aure (Unio) (ny)
 • Anne Merete Bull, Oslo (Unio) (ny)
 • Morten Sommerstad, Oslo (Unio) (ny)
 • Kristin Kvaalen, Porsgrunn (Unio)
 • Laila-Brith Josefsen, Fredrikstad (Unio) 

 • Didrik Coucheron, Bærum (YS)
 • Flemming Otto Hansen, Horten (YS)
 • John Giæver, Oslo (YS)
 • Arne Kjølberg, Greåker (YS) 

 • Stein Johansen, Bekkestua (YS)
 • Frank Trygve Larsen, Moss (YS)
 • Eivind Røvde Solberg, Kongsvinger (YS) (ny)
 • Geir Anthonsen, Risør (YS) (ny)
 • Kate Elenore Rodin, Oslo (Akademikerne) (ny)
 • Arne Laudal Refsum, Bærum (Akademikerne) (ny)
 • Kjersti Borgen, Oslo) (Akademikerne) (ny)
 • Sigve Eikeland, Sola (NITO)
 • Lise Dragset, Trondheim (NITO) 

 • Vigdis Fjeld, Kleppestø (NITO)
 • Tom Gusdal, Gjøvik (NITO)
 • Jan Olav Brekke, Stavanger (Lederne) (ny)
 • Ottar Torflåt-Vannberg, Bergen (Lederne) (ny)

Varadommere for Niels Selmer Schweigaard og Axel Thuve:


 • Hege Aamotsmo, Oslo (NHO)
 • Anne-Lise Aukner, Oslo (NHO)
 • Magne Braadland, Horten (NHO) (ny)
 • Tore Ulleberg, Stavanger (NHO)
 • Jostein Gaasemyr, Oslo (NHO)
 • Bent Ove Hanasand, Rennesøy (NHO) (ny)
 • Lill Bråten, Nesbru (NHO)
 • Per Kristian Sundnes, Lørenskog (KS) (ny)
 • Astrid Merethe Svele, Oslo (KS)
 • Kirsti Vassbotn, Bærum (KS) (ny)
 • Tom Fossmark, Stavanger (KS) 

 • Jorunn Matre Estensen, Tønsberg (KS)
 • Jan-Bendix Byhring, Oslo (KS)
 • Frode Christensen, Sandvika (Virke)
 • Inger Elisabeth Meyer, Asker (Virke)
 • Kjersti Solheim Johansen, Bærum (Virke)
 • Therese Bjor Rønningen, Oppegård (Virke) (ny)
 • Marianne Vernan, Oslo (Virke) (ny)
 • Lise Falmår, Fredrikstad (Virke) (ny)
 • Christina Styrvold Wiggen, Bærum (Virke)
 • Randi Johanne Løvland, Oslo (Spekter)
 • Kim Nordlie, Oslo (Spekter)
 • Håkon Cordt-Hansen, Oppegård (Spekter)
 • Thor Johansen, Oslo (Spekter)
 • Karin Erlimo, Oslo (Spekter) 

 • Karin Ask-Henriksen, Drammen (Spekter)
 • Svein Kostveit, Vinje (Spekter) 

 • Jan Inge Pettersen, Rælingen (Spekter)
 • Margunn Sørskår, Stavanger  (Norges Rederiforbund) (ny)
 • Brita Alsos, Oslo (Finans Norge)
 • Odd Audun Granaas, Oslo (Finans Norge)
 • Christel Aase Hovrind, Lier (Finans Norge)
 • Rune Lindnes, Lindås (Finans Norge) 

 • Lisbeth Andersen, Oslo (Finans Norge)
 • Bente Rebnor, Fjell (Finans Norge)
 • Lars Kåre Smith, Oslo (Finans Norge) 

 • Leif Petter Fjellin, Kongsberg (Finans Norge)
 • Jon Sellæg, Verdal (MEF) (ny)

 • Hanne Rennemo, Asker (PBL) 

 • Knut Bråthen, Skien (PBL)
 • Anne Berit Lyng Malmo, Verdal (PBL)
 • Tommy Larsen, Halden (PBL) (ny)

 • Britt Børke, Kongsberg (PBL)

 • Thor Gordon Eikeland, Sola  (PBL)
 • Eva Målfrid Heger, Sarpsborg (PBL)
 • Trond Ingvaldsen, Ullensaker (PBL) (ny)
 • Inger Marie Aasen, Oslo (SAMFO) (ny)
 • Unni Storstad, Inderøy (SAMFO) (ny)
 • Per Ove Holmelid, Siljan (SAMFO) (ny)
 • Bjørn Neverlien, Lillehammer (SAMFO)


Varadommere for Tone Rønoldtangen og Geir Bjørkli:

 • Unni Karlsen, Nesoddtangen (LO Stat)
 • Morten Øye, Frogn (LO Stat)
 • Kate Elenore Rodin, Oslo (Akademikerne) (ny)
 • Arne Laudal Refsum, Bærum (Akademikerne) (ny)
 • Victor Bjørn Nielsen, Bergen (Unio) (ny)
 • Kristin Kvaalen, Porsgrunn (Unio) (ny)
 • Laila-Brith Josefsen, Fredrikstad (Unio) (ny)
 • Didrik Coucheron, Bærums Verk (YS)
 • Flemming Otto Hansen, Horten (YS)
 • John Giæver, Asker (YS)
 • Arne Kjølberg, Sarpsborg (YS)
 • Stein Johansen, Bærum (YS)
 • Frank Trygve Larsen, Moss (YS)
 • Eivind Røvde Solberg, Kongsvinger (YS) (ny)
 • Geir Anthonsen, Risør (YS) (ny)

Varadommere for Tom Simonsen og Eva Torill Strømsnes:

 • Jan Helge Pettersen, Oslo
 • Kjerstin Bretteville-Jensen, Oslo
 • Geir Haugstveit, Oslo (ny)
 • Inger Harstveit, Oslo (ny)