Dommere i Arbeidsretten

I den enkelte sak settes Arbeidsretten med syv dommere: to av rettens faste fagdommere, en tilkalt varadommer for fagdommerne og fire dommere oppnevnt etter innstilling (forslag) fra organisasjonene i arbeidslivet.

Arbeidsretten består av en leder, en nestleder, en tredje fagdommer og fire andre dommere. I tillegg blir det oppnevnt varadommere. Arbeidsrettens tre fagdommere er embetsmenn. De øvrige fire dommerne og varadommerne oppnevnes av Kongen for tre år av gangen.

Varadommerne for Arbeidsrettens fagdommere oppnevnes etter forslag fra Arbeids- og sosialdepartementet og uten innstilling fra organisasjonene i arbeidslivet. De øvrige fire dommerne med varadommere oppnevnes etter innstilling fra arbeidsgiverforeninger og fagforeninger etter nærmere regler i arbeidstvistlovens § 39. I saker hvor staten er part , fins det egne regler om innstillingsrett i tjenestetvistloven § 25.

Varadommerne gjør tjeneste ved forfall blant de faste dommerne. Varadommerne som er oppnevnt etter innstilling fra organisasjonene, har dessuten en annen viktig funksjon: Det følger av arbeidstvistloven § 38 at når andre enn organisasjonene som har gitt innstilling til de faste dommerne er parter, skal retten sammensettes med varadommere som er innstilt av organisasjonene som er parter i saken.

Fra 1. mars 2012 skal de tre fagdommernes sidegjøremål registreres, jf. arbeidstvistloven § 36 tredje ledd. Hensikten med registeret er å sikre åpenhet og at ingen skal behøve å være i tvil om dommernes uavhengighet. Det er Arbeids- og sosialdepartementet som fører registeret.

Lenke til regjeringen.no sin side om Arbeidsretten

Arbeidsrettens faste dommere

Arbeidsrettens leder er Tron Løkken Sundet
Arbeidsrettens nestleder er Hanne Inger Bjurstrøm
Arbeidsrettens tredje juridiske dommer er Eli Mette Jarbo

Som dommere ved behandling av saker etter arbeidstvistloven, oppnevnt for perioden
1. september 2023 – 31. august 2026:
Tor-Arne Solbakken, Rygge (LO)
Anita Johansen, Leirfjord (LO), (ny) 
Bent Ove Hanasand, Rennesøy (NHO)
Christine Grung, Askøy (NHO) (ny)

Som dommere ved behandling av saker etter tjenestetvistloven, oppnevnt for perioden
1. september 2023 – 31. august 2026:
Tone Rønoldtangen, Nes (LO Stat)
Geir Bjørkli, Trøgstad, (LO Stat)
Inger Harstveit, Oslo (KMD)
Jan Helge Pettersen Oslo (KMD)

Varadommere

For perioden 1. september 2023 – 31. august 2026 er følgende varadommere oppnevnt:

For leder Tron Løkken Sundet, nestleder Hanne Inger Bjurstrøm og dommer Eli Mette Jarbo:

 • Lagdommer Eirik Akerlie, Oslo
 • Lagdommer Marit Bjørånesset Frogner, Oslo (Ny)
 • Lagdommer Ida Skirstad Pollen, Bærum (Ny)
 • Pensjonert høyesterettsdommer Knut Herbrand Kallerud, Oslo (Ny)
 • Professor Marianne Jenum Hotvedt, Asker
 • Førsteamanuensis Alexander Sønderland Skjønberg, Oslo (Ny)
 • Pensjonert høyesterettsdommer Liv Gjølstad, Oslo (fram til 01.09.2024)
 • Pensjonert høyesterettsdommer Georg-Fredrik Rieber-Mohn, Ringerike (fram til 01.09.2024)
 • Pensjonert høyesterettsdommer Steinar Tjomsland, Oslo (fram til 01.09.2024)

Varadommere for Tor-Arne Solbakken og Anita Johansen:

 • Roger Hansen, Skedsmo (LO)
 • Sissel Weholdt, Oslo (LO) (Ny)
 • Jan Olav Andersen, Oslo (LO) (Ny)
 • Anne Bondevik, Drammen (LO) (Ny)
 • Lasse Kolstad, Bærum (Unio) (Ny)
 • Anne Merete Bull, Oslo (Unio)
 • Evy Ann Eriksen, Porsgrunn (Unio)
 • Oddgeir Lunde, Sunnfjord (Unio) (Ny)
 • Arne Laudal Refsum, Bærum (Akademikerne)
 • Per Egeness, Asker (Akademikerne)
 • Kaare Marius Engebretsen, Oslo (Akademikerne)
 • Lars Marius Heggberget, Melhus (Akademikerne) (Ny)
 • Sindre Kvammen, Arendal (Akademikerne)
 • Kristin Kornelia Utne, Oslo (Akademikerne) (Ny)
 • Knut Arild Knutsen, Kristiansand (Akademikerne) (Ny)
 • Kjersti Borgen, Oslo (Akademikerne)
 • Gunhild Stenersen, Oslo (Akademikerne) (Ny)
 • Roar Johnsen, Stjørdal (Akademikerne) (Ny)
 • Christopher Navelsaker, Oslo (YS) (Ny)
 • Jarl Yngve Glent, Oslo (YS) (Ny)
 • Jorunn Berland, Bergen (YS)
 • Stein Johansen, Bærum (YS)
 • Gunn Olander, Voss (YS)
 • Torhild Johannessen, Moss (YS) (Ny)
 • Lise Dragset, Trondheim (NITO)
 • Jan Olav Brekke, Stavanger (Lederne)
 • Ottar Torflåt-Vannberg, Bergen (Lederne)

Varadommere for Bent Ove Hanasand og Christine Grung:**

 • Karl Johan Kolltveit, Bærum (NHO) (Ny)
 • Anne-Lise Aukner, Oslo (NHO)
 • Margrethe Husebø, Oslo (NHO) (Ny)
 • Bjørn Johan Hope, Stavanger (NHO) (Ny)
 • Per Kristian Sundnes, Lørenskog (KS)
 • Inger Marie Højdahl, Oslo (KS)
 • Tom Fossmark, Stavanger (KS)
 • Sigrid Fritzvold, Trondheim (KS)
 • Roar Reiten, Ålesund (KS)
 • Julie Emilsen Bäckstrøm (KS)
 • Cathrine Lødrup, Bærum (Virke) (Ny)
 • Marte Solberg, Oslo (Virke) (Ny)
 • Frode Christensen, Sandvika (Virke)
 • Kjersti Solheim Johansen, Bærum (Virke) (Ny)
 • Marianne Vernan, Oslo (Virke)
 • Christina Styrvold Wiggen, Bærum (Virke)
 • Stine Kvalen Andersen, Oslo (Virke)
 • Randi Johanne Løvland, Oslo (Spekter)
 • Cathrine Hennig, Asker (Spekter)
 • Kim Nordlie, Oslo (Spekter)
 • Lars Haukaas, Oslo (Spekter)
 • Nicolay Skarning, Oslo (Spekter)
 • Jan Inge Pettersen, Rælingen (Spekter) (Ny)
 • Thor Johansen, Oslo (Spekter)
 • Hilde Christiansen, Stavanger (Spekter)
 • Margunn Sørskår, Stavanger  (Norges Rederiforbund)
 • Tore Ulleberg, Oslo (Norges Rederiforbund)
 • Bent Ove Hanasand, Stavanger (Norges Rederiforbund) – også oppnevnt av NHO
 • Siri Holand Andersen, Lillestrøm (MEF)
 • Geir Arne Lodgaard, Trondheim (MEF) (Ny)
 • Hanne Rennemo, Asker (PBL)
 • Arild Magne Olsen, Bodø (PBL)
 • Anne Berit Lyng Malmo, Verdal (PBL)
 • Tommy Larsen, Halden (PBL)
 • Britt Børke, Kongsberg (PBL)
 • Thor Gordon Eikeland, Sola (PBL)
 • Inger Lise Wølner, Notodden (PBL) (Ny)
 • Christian Fredrik Solberg, Østre Toten (PBL) (Ny)

Varadommere for Tone Rønoldtangen og Geir Bjørkli:

 • Randi Stensaker, Bærum (LO Stat) (Ny)
 • Eivind Gran, Lillestrøm (LO Stat) (Ny)
 • Per Egeness, Asker (Akademikerne)
 • Arne Laudal Refsum, Bærum (Akademikerne)
 • Kristin Kornelia Utne, Oslo (Akademikerne) (Ny)
 • Sindre Kvammen, Arendal (Akademikerne)
 • Kaare Marius Engebretsen, Oslo (Akademikerne)
 • Lars Marius Heggberget, Melhus (Akademikerne) (Ny)
 • Kjersti Borgen, Oslo (Akademikerne)
 • Morten Skaarer, Oslo (Akademikerne) (Ny)
 • Ann Turid Opstad, Oslo (Unio) (Ny)
 • Victor-Bjørn Nielsen, Bergen (Unio) (Ny)
 • Kjetil Mørk, Larvik (Unio) (Ny)
 • Mimi Bjerkestrand, Bergen (Unio)
 • Victoria Elisabeth Krefting Rynning, Oslo (YS) (Ny)
 • Rune Rudberg, Lillestrøm (YS) (Ny)

Varadommere for Inger Harstveit og Jan Helge Pettersen:

 • Kjerstin Bretteville-Jensen, Oslo
 • Geir Haugstveit, Oslo
 • Trond Bigseth, Oslo
 • Kirsten Agerup, Færder (Ny)