Dommere i Arbeidsretten

I den enkelte sak settes Arbeidsretten med syv dommere: to av rettens faste fagdommere, en tilkalt varadommer for fagdommerne og fire dommere oppnevnt etter innstilling (forslag) fra organisasjonene i arbeidslivet.

Arbeidsretten består av en leder, en nestleder, en tredje fagdommer og fire andre dommere. I tillegg blir det oppnevnt varadommere. Arbeidsrettens tre fagdommere er embetsmenn. De øvrige fire dommerne og varadommerne oppnevnes av Kongen for tre år av gangen.

Varadommerne for Arbeidsrettens fagdommere oppnevnes etter forslag fra Arbeids- og sosialdepartementet og uten innstilling fra organisasjonene i arbeidslivet. De øvrige fire dommerne med varadommere oppnevnes etter innstilling fra arbeidsgiverforeninger og fagforeninger etter nærmere regler i arbeidstvistlovens § 39. I saker hvor staten er part , fins det egne regler om innstillingsrett i tjenestetvistloven § 25.

Varadommerne gjør tjeneste ved forfall blant de faste dommerne. Varadommerne som er oppnevnt etter innstilling fra organisasjonene, har dessuten en annen viktig funksjon: Det følger av arbeidstvistloven § 38 at når andre enn organisasjonene som har gitt innstilling til de faste dommerne er parter, skal retten sammensettes med varadommere som er innstilt av organisasjonene som er parter i saken.

Fra 1. mars 2012 skal de tre fagdommernes sidegjøremål registreres, jf. arbeidstvistloven § 36 tredje ledd. Hensikten med registeret er å sikre åpenhet og at ingen skal behøve å være i tvil om dommernes uavhengighet. Det er Arbeids- og sosialdepartementet som fører registeret.

Lenke til regjeringen.no sin side om Arbeidsretten

Arbeidsrettens faste dommere

Arbeidsrettens leder er Tron Løkken Sundet
Arbeidsrettens nestleder er Hanne Inger Bjurstrøm
Arbeidsrettens tredje juridiske dommer er Eli Mette Jarbo

Som dommere ved behandling av saker etter arbeidstvistloven, oppnevnt for perioden
1. september 2020 – 31. august 2023:
Tor-Arne Solbakken, Rygge (LO)
Unni Rasmussen, Fredrikstad (LO) 
Niels Selmer Schweigaard, Oslo (NHO)
Bent Ove Hanasand, Rennesøy (NHO) (ny)

Som dommere ved behandling av saker etter tjenestetvistloven, oppnevnt for perioden
1. september 2020 – 31. august 2023:
Tone Rønoldtangen, Nes (LO Stat)
Geir Bjørkli, Trøgstad, (LO Stat)
Tom Simonsen, Oslo (KMD)
Inger Harstveit, Oslo (KMD)

Varadommere

For perioden 1. september 2020 – 31. august 2023 er følgende varadommere oppnevnt:

For leder Tron Løkken Sundet, nestleder Hanne Inger Bjurstrøm og dommer Eli Mette Jarbo:

 • Lagdommer Hedda Remen, Bærum
 • Lagdommer Eirik Akerlie, Oslo
 • Ekstraordinær lagdommer Sveinung Koslung, Oslo
 • Pensjonert høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn, Ringerike
 • Pensjonert høyesterettsdommer Liv Gjølstad, Oslo
 • Pensjonert høyesterettsdommer Steinar Tjomsland, Oslo
 • Pensjonert høyesterettsdommer Ingse Stabel, Oslo
 • Førsteamanuensis Marianne Jenum Hotvedt, Oslo (ny)

Varadommere for Tor-Arne Solbakken og Unni Rasmussen:

 • Erna Hagensen, Senja (LO) (ny)
 • Roger Hansen, Skedsmo (LO)
 • Stein Grøtting, Oslo (LO)
 • Liv Christiansen, Larvik (LO) (ny) – med virkning fra 6. november 2020
 • Gerd Torkildson, Førde (Unio)
 • Mimi Bjerkestrand, Bergen (Unio)
 • Leif-Arne Asphaug-Hansen (Unio)
 • Evy Ann Eriksen, Porsgrunn (Unio) (ny)
 • Anne Merete Bull, Oslo (Unio)
 • Morten Sommerstad, Oslo (Unio)
 • Stein Johansen, Bærum (YS)
 • John Giæver, Asker (YS)
 • Didrik Coucheron, Oslo (YS)
 • Frank Trygve Larsen, Moss (YS)
 • Geir Anthonsen, Risør (YS)
 • Gunn Olander, Voss (YS) (ny)
 • Randi Bjørgen, Trondheim (YS) (ny)
 • Jorunn Berland, Bergen (YS) (ny)
 • Arne Laudal Refsum, Bærum (Akademikerne)
 • Per Egeness, Asker (Akademikerne) (ny)
 • Morten Boland Jørgensen, Tromsø (Akademikerne) (ny)
 • Henriette Breilid, Oslo (Akademikerne) (ny)
 • Sindre Kvammen, Arendal (Akademikerne) (ny)
 • Kaare Marius Engebretsen, Oslo (Akademikerne) (ny)
 • Henning Wold, Tønsberg (Akademikerne) (ny)
 • Avesta Gåskjønnli, Oslo (Akademikerne) (ny)
 • Thomas Talén, Oslo (Akademikerne) (ny)
 • Kate Elenore Rodin, Oslo (Akademikerne)
 • Kjersti Borgen, Oslo) (Akademikerne)
 • Sigve Eikeland, Sola (NITO)
 • Lise Dragset, Trondheim (NITO)
 • Karen Faa, Stavanger (NITO) (ny)
 • Tom Gusdal, Gjøvik (NITO)
 • Jan Olav Brekke, Stavanger (Lederne)
 • Ottar Torflåt-Vannberg, Bergen (Lederne)

Varadommere for Niels Selmer Schweigaard og Bent Ove Hanasand:

 • Hege Aamotsmo, Oslo (NHO)
 • Anne-Lise Aukner, Oslo (NHO)
 • Tore Ulleberg, Stavanger (NHO)
 • Per Kristian Sundnes, Lørenskog (KS)
 • Inger Marie Høydal, Oslo (KS) (ny)
 • Tom Fossmark, Stavanger (KS)
 • Sigrid Fritzvold, Trondheim (KS) (ny)
 • Roar Reiten, Ålesund (KS) (ny)
 • Julie Emilsen Bäckstrøm (KS) (ny)
 • Frode Christensen, Sandvika (Virke)
 • Lise Falmår, Fredrikstad (Virke)
 • Kjersti Solheim Johansen, Bærum (Virke)
 • Marianne Vernan, Oslo (Virke)
 • Christina Styrvold Wiggen, Bærum (Virke)
 • Siri Sandholt, Bærum (Virke) (ny)
 • Stine Kvalen Anderseng, Oslo (Virke) (ny)
 • Kim Nordlie, Oslo (Spekter)
 • Randi Johanne Løvland, Oslo (Spekter)
 • Cathrine Hennig, Asker (Spekter) (ny)
 • Lars Haukaas, Oslo (Spekter) (ny)
 • Nicolay Skarning, Oslo (Spekter) (ny)
 • Anja Steinfeldt-Reisse, Nesodden (Spekter) (ny)
 • Thor Johansen, Oslo (Spekter)
 • Hilde Christiansen, Stavanger (Spekter) (ny)
 • Margunn Sørskår, Stavanger  (Norges Rederiforbund)
 • Tore Ulleberg, Oslo (Norges Rederiforbund) – også oppnevnt av NHO
 • Jon Lennart Sellæg, Verdal (MEF)
 • Siri Holand Andersen, Lillestrøm (MEF) (ny)
 • Hanne Rennemo, Asker (PBL)
 • Arild Magne Olsen, Bodø (PBL) (ny)
 • Anne Berit Lyng Malmo, Verdal (PBL)
 • Tommy Larsen, Halden (PBL)
 • Britt Børke, Kongsberg (PBL)
 • Thor Gordon Eikeland, Sola (PBL)
 • Eva Målfrid Heger, Sarpsborg (PBL)
 • Trond Ingvaldsen, Ullensaker (PBL)
 • Brita Alsos, Oslo (Finans Norge)
 • Even Kokkvoll, Røros (Finans Norge) (ny)
 • Per-Espen Magnussen, Frogn (Finans Norge) (ny)
 • Tore Sand, Oslo (Finans Norge) (ny)
 • Christel Aase Hovrind, Lier (Finans Norge)
 • Bente Rebnor, Fjell (Finans Norge)
 • Leif Petter Fjellin, Kongsberg (Finans Norge)
 • Anja Magnussen Brodschöll, Oslo (Finans Norge) (ny)

Varadommere for Tone Rønoldtangen og Geir Bjørkli:

 • Unni Karlsen, Nesodden (LO Stat)
 • John Lerivaag, Oslo (LO Stat) (ny)
 • Arne Laudal Refsum, Bærum (Akademikerne)
 • Per Egeness, Asker (Akademikerne) (ny)
 • Morten Boland Jørgensen, Tromsø (Akademikerne) (ny)
 • Henriette Breilid, Oslo (Akademikerne) (ny)
 • Sindre Kvammen, Arendal (Akademikerne (ny)
 • Kaare Marius Engebretsen, Oslo (Akademikerne) (ny)
 • Henning Wold, Tønsberg (Akademikerne) (ny)
 • Avesta Gåskjønnli, Oslo (Akademikerne) (ny)
 • Thomas Talén, Oslo (Akademikerne) (ny)
 • Kate Elenore Rodin, Oslo (Akademikerne)
 • Kjersti Borgen, Oslo (Akademikerne)
 • Randi Kristiansen, Oslo (Akademikerne) (ny)
 • Petter Aaslestad, Oslo (Unio) (ny)
 • Kari Alver, Moss (Unio) (ny)
 • Marit Eriksen, Halden (Unio) (ny)
 • Stein Johansen, Bærum (YS)
 • John Giæver, Asker (YS)
 • Didrik Coucheron, Oslo (YS)
 • Frank Trygve Larsen, Moss (YS)
 • Geir Anthonsen, Risør (YS)
 • Gunn Olander, Voss (YS) (ny)
 • Randi Bjørgen, Trondheim (YS) (ny)
 • Jorunn Berland, Bergen (YS) (ny)

Varadommere for Tom Simonsen og Inger Harstveit:

 • Kjerstin Bretteville-Jensen, Oslo
 • Jan Helge Pettersen, Oslo
 • Geir Haugstveit, Oslo
 • Trond Bigseth, Oslo (ny)