Kommende avgjørelser

Domsavsigelse

Saksnr.

Parter

Hva saken gjelder

05.06.24

23/59

Landsorganisasjonen i Norge med Fellesforbundet mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon med Norsk Industri 2. Aker Solutions AS avd. Moss

Tvist vedrørende utvelgelse til permittering.

03.06.24

23/79

Fagforbundet mot 1. Private Barnehagers landsforbund 2. Elvegården Barnehage AS

Tvist vedrørende rett til sykepenger - folketrygdloven § 8-9