Arbeidsretten tar i bruk nytt system for elektronisk kommunikasjon

onsdag 21. desember 2022

Fra 1. januar 2023 tar Arbeidsretten i bruk nytt system for elektronisk innsending av saker.

1. Klikk på lenken som ligger nedenfor
2. Logg inn med id-porten.
- Skjema for innsending av sak vises automatisk.
- Første gang vil du bli bedt om å registrere deg som bruker av løsningen.
3. Start prosessen med innsending av saker/dokumenter i henhold til anvisningene du får.

- Når ny sak er innsendt sendes en kvittering på epost om at saken er mottatt.
- Når Arbeidsretten har registrert stevningen sendes det et brev via Altinn med en lenke for innsending av nye dokumenter i samme sak.
- Når Arbeidsretten har gjennomgått stevningen vil saksøkte motta forkynnelse og kopi av stevning via Altinn. I forkynnelsesbrevet vil det ligge en lenke til bruk for innsending av nye dokumenter i saken.
- Merk at all formell kommunikasjon i en etablert sak, som å vedta forkynningen, innmelding av prosessfullmektig for saksøkte, innsending av tilsvar og prosesskriv skal skje via lenker som du finner i brevene Arbeidsretten sender ut.

Vedlegg:

Lenke for innsending av saker

Gå tilbake