Endringer i arbeidstvistloven

tirsdag 30. juni 2020

Stortinget vedtok endringer i arbeidstvistloven ved LOV-2020-06-19-71.
Endringene trer i kraft 1. juli 2020.

Vedlegg:

Se nærmere om endringene og lenke til proposisjonen

Gå tilbake