Nytt på Arbeidsrettens nettsider

tirsdag 17. mars 2020

Arbeidsretten har gjennomført en oppdatering av domstolens nettsider. I tillegg til en generell gjennomgang og oppdatering av sidene, kan leserne nå velge å lese mange av menypunktene og sidene på nynorsk eller engelsk – se meny for språkvalg. Nettsidene har også fått oppdatert universell utforming for å lette tilgangen for alle brukere.

Gå tilbake