Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer til Arbeidsretten

fredag 19. juni 2020

I Statsråd 19. juni 2020 ble det oppnevnt dommere og varadommere til Arbeidsretten for perioden 1. august 2020 til 31. august 2023.

Lenker:

Se oversikt i Offisielt fra Statsråd

Gå tilbake