Oppnevning av nye medlemmer og varamedlemmer i Arbeidsretten

tirsdag 26. august 2008

Det er nå oppnevnt medlemmer og varamedlemmer for perioden 1. september 2011 – 31. august 2014. Se under “Dommere” og “Varamedlemmer” for fullstendig oversikt. Nye medlemmer er markert med “(ny)”.

Vedlegg:

Gå tilbake