Utredning om Arbeidsretten

fredag 26. juni 2020

Arbeids- og sosialdepartementet har oppnevnt et ekspertutvalg som skal utrede visse administrative sider ved Arbeidsretten. Utvalget skal levere sin utredningen innen 1. mars 2021 og har følgende sammensetning:

Ingeborg Moen Borgerud (leder)
Jussi Erik Pedersen
Alexander Næss Skjønberg

Lenker:

Se nærmere om utredningen og utvalgets mandat

Gå tilbake