Saksnummer: 01/2016

Norsk Journalistlag

Prosessfullmektig: advokat Elin Nykaas

mot

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med Mediebedriftenes Landsforening

Prosessfullmektig: advokat Nils Kristian Sveaas

Saken gjelder: Tvist vedr. om lokal avtale fastsetter lavere arbeidstid enn Journalistavtalen.

Dommere: Wahl, Jarbo, Gjølstad, Stangnes, Solberg, Bjørndalen, Thuve.

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse etter forlik.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 15.04.16


Gå tilbake