Saksnummer: 01/2020

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Norsk Flygerforbund

Advokat Imran Haider

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
2. Scandinavian Airlines Systems Denmark-Norway-Sweden

Advokat Fredrik Mohn Lian

Saken gjelder: Tvist vedrørende omdisponering av fridager for piloter i SAS.

Status: Til behandling

Gå tilbake