Saksnummer: 01/2020

Løpenummer: AR-2020-29

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Norsk Flygerforbund

Advokat Imran Haider

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. Scandinavian Airlines Systems Denmark-Norway-Sweden

Advokat Silje Stadheim Almestrand

Saken gjelder: Tariffmessighet av omdisponering av fridager etter standby for piloter i SAS.

Dommere: Wahl, Jarbo, Stabel, Rasmussen, Schweigaard, Hagensen, Hanasand

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 16.12.20


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2020-29 - sak 01-2020

Gå tilbake