Saksnummer: 01/2021

Løpenummer: AR-2021-29

Norsk Sjøoffisersforbund

Advokat Hilde Flåten v/advokatfullmektig Martha Nordal

mot

1. Kystrederiene 2. Sølvtrans Rederi AS

Advokat Martin Dyb

Saken gjelder: Spørsmål om rett til kompensasjon.

Dommere: Sundet, Jarbo, Stabel, Solbakken, Schweigaard, Rasmussen, Hanasand

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 30.09.21


Gå tilbake