Saksnummer: 01/2021

Norsk Sjøoffisersforbund

Advokat Hilde Flåten v/advokatfullmektig Martha Nordal

mot

1. Kystrederiene
2. Sølvtrans Rederi AS

Advokat Henrik Lovund

Saken gjelder: Tvist vedrørende utbetaling av kompensasjon.

Status: Til behandling

Gå tilbake