Saksnummer: 01/2022

1. Norsk Losforbund
2. YS Stat

Advokat Jan Fougner Advokatfullmektig Ingeborg Kristine Lind Advokat Ørnulf Kastet

mot

1. Staten ved Kommunal- og distriksdepartementet
2. Staten ved Kystverket

Advokat Ida Thue

Saken gjelder: Tvist vedrørende ettervirkningen av særavtale

Dommere: Bjurstrøm, Jarbo, Gjølstad, Johansen, Simonsen, Anthonsen, Harstveit

Berammet start: 03.10.22. kl. 09.00
Berammet slutt: 06.10.22

Status: Berammet

Gå tilbake