Saksnummer: 01/2022

Løpenummer: AR-2022-36

1. Norsk Losforbund
2. YS Stat

Advokat Jan Fougner Advokatfullmektig Ingeborg Kristine Lind Advokat Ørnulf Kastet

mot

1. Staten ved Kommunal- og distriksdepartementet
2. Staten ved Kystverket

Advokat Ida Thue

Saken gjelder: Tvist vedrørende ettervirkningen av særavtale

Dommere: Bjurstrøm, Jarbo, Gjølstad, Johansen, Simonsen, Anthonsen, Harstveit

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 28.11.22


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2022-36 sak 1-2022

Gå tilbake