Saksnummer: 01/2022

Norsk Losforbund

Advokat Jan Fougner Advokatfullmektig Ingeborg Kristine Lind

mot

Staten ved Kystverket

Advokat Ida Thue

Saken gjelder: Tvist vedrørende ettervirkningen av særavtale

Berammet start: 04.10.22. kl. 09.00
Berammet slutt: 06.10.22

Status: Berammet

Gå tilbake