Saksnummer: 02/2016

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN)

Prosessfullmektig: advokat Nina Kroken

mot

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Orkla Foods Norge AS

Prosessfullmektig: advokat Lars Fredrik Styren

Saken gjelder: Tvist vedr. Om arbeidstidsordning gir rett til 35.5 timer arbeidstid pr uke.

Dommere: Sundet, Jarbo, Gjølstad, Bjørndalen, Solberg, Grøtting, Thuve.

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 20.04.16


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
Arbeidsrettens dom av 20.04.2016 i sak nr. 2/2016

Gå tilbake