Saksnummer: 02/2018

Løpenummer: AR-2018-15

SAFE – Sammenslutningen av Fagorganiserte i energisektoren

Advokat Elisabeth Bjelland

mot

1. Norges Rederiforbund
2. North Atlantic Crew AS
3. COSL Offshore Management AS

Advokat Linda Leiro Egseth

Saken gjelder: Tvist vedr. Oppsigelsesfrist - oppsigelse

Dommere: Wahl, Frogner, Stabel, Hansen, Sørskår, Larsen, Schweigaard

Berammet start: 13.06.18. kl. 09.00
Berammet slutt: 14.06.18

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 28.06.18

Sammendrag: Offshorearbeid. Lønn i oppsigelsestid. Spørsmål om arbeidstaker har rett til å arbeide/motta lønn ut oppholdsperioden når oppsigelsesfristen utløper på en dato som faller i oppholdsperioden. Flyteriggavtalen mellom SAFE og Norges Rederiforbund punkt 2.2 har bestemmelse om at når oppsigelsestiden utløper på en bestemt dato som etter arbeidstakerens arbeidsplan faller i en oppholdsperiode, opphører arbeidsforholdet først etter at denne oppholdsperiode er avsluttet. I forbindelse med nedbemanninger i to selskap i 2016 hadde arbeidstakerne ikke vært sysselsatt i oppsigelsestiden. Flertallet kom til at punkt 2.2 ikke kunne forsås slik at arbeidsplanen bortfalt i en situasjon der det ikke var arbeid. Arbeidsplanen ga begge parter en forutsigbarhet. Partene var uenige om Flyteriggavtalens bestemmelse om endring av arbeidsplan i punkt 3.4 gjelder for oppsagte arbeidstakere. Flertallet tok ikke stilling til dette, idet arbeidsplanene til de arbeidstakerne som var omfattet av tvisten ikke var blitt endret. Dissens 5–2.


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2018-15

Gå tilbake