Saksnummer: 02/2019

Løpenummer: AR-2019-18

Landsorganisasjonen i Norge (LO) v/ LO Stat med Norsk Jernbaneforbund

Advokat Håkon Angell

mot

1. Arbeidsgiverforeningen Spekter 2. VY Buss AS

Advokat Tarjei Thorkildsen

Saken gjelder: Tvist vedr. forståelsen av Bussbransjeavtalen - Nettbuss bilag 9 - nedsettelse av arbeidstid, samt krav om etterbetaling.

Dommere: Wahl, Jarbo, Gjølstad, Solbakken, Nordlie, Rasmussen, Ask-Henriksen

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 11.07.19


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2019-18 - sak 02-2019

Gå tilbake