Saksnummer: 02/2019

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Norsk Jernbaneforbund

Advokat Håkon Angell

mot

1. Arbeidsgiverforeningen Spekter
2. Nettbuss AS

Advokat Tarjei Thorkildsen

Saken gjelder: Tvist vedr. forståelsen av Bussbransjeavtalen - Nettbuss bilag 9 - nedsettelse av arbeidstid, samt krav om etterbetaling.

Status: Til behandling

Gå tilbake

Gå til toppen av siden