Saksnummer: 02/2020

Sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren (SAFE)

Advokat Bjørn Inge Waage

mot

1. Norges Rederiforbund
2. Island Offshore Crewing AS

Advokat Thomas Aa. Rasmussen Rettslig medhjelper; Advokatfullmektig Erlend Vasshus

Saken gjelder: Tvist vedrørende flyteriggavtalen HTA pkt. 4.21 - oppsigelse av tillitsvalgt.

Dommere: Wahl, Jarbo, Tjomsland, …, , Sørskår, Fl.Hansen, Schweigaard

Berammet start: 18.05.20. kl. 09.00
Berammet slutt: 19.05.20

Status: Berammet

Gå tilbake