Saksnummer: 02/2020

Løpenummer: AR-2020-12

Sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren (SAFE)

Advokat Bjørn Inge Waage

mot

1. Norges Rederiforbund 2. Island Offshore Crewing AS

Advokat Thomas Aa. Rasmussen Rettslig medhjelper; Advokatfullmektig Erlend Vasshus

Saken gjelder: Flyteriggavtalen HTA pkt. 4.21 - gyldighet av oppsigelse av tillitsvalgt

Dommere: Wahl, Sundet, Koslung, Sørskår, Fl.Hansen, Schweigaard, Giæver

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 12.06.20


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2020-12 - sak 02-2020

Gå tilbake