Saksnummer: 02/2021

Løpenummer: AR-2021-4

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Advokat Margrethe Meder

mot

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Advokat Håkon Angell

Saken gjelder: Spørsmål om streik er tariffstridig og ulovlig

Dommere: Wahl, Sundet, Rieber-Mohn, Schweigaard, Solbakken, Hanasand, Hansen

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 16.02.21


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2021-4 sak 2-2021

Gå tilbake