Saksnummer: 02/2021

Løpenummer: AR-2021-4

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Advokat Margrethe Meder

mot

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Advokat Håkon Angell

Saken gjelder: Spørsmål om streik er tariffstridig og ulovlig

Dommere: Wahl, Sundet, Rieber-Mohn, Schweigaard, Solbakken, Hanasand, Hansen

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 16.02.21

Sammendrag: Fredsplikt. Prosess – sakskostnader I tariffoppgjøret 2020 mellom LO og NHO ble det for Overenskomst nr. 453 og Pleie- og omsorgsoverenskomsten brudd i meklingen, og det ble iverksatt streik. Streiken på Overenskomst nr. 453 ble avblåst etter at Regjeringen 26. januar 2021 varslet at tvisten skulle løses ved tvungen lønnsnemnd. Streiken på Pleie- og omsorgsoverenskomsten fortsatte. NHO gjorde gjeldende at den pågående streiken var tariffstridig og ulovlig fordi den grep inn i virkeområdet for Overenskomst nr. 453, som fikk fornyet ettervirkning etter at streiken på den avtalen var avsluttet. Dette førte ikke frem. Interessetvistene for avtalene var behandlet som to saker, og LO/Fagforbundet hadde tariffmessig og lovlig adgang til å streike i disse tvistene, og til å fremme krav om endringer og tilpasninger i de to avtalene. Spørsmålet var om varselet om tvungen lønnsnemnd for Overenskomst nr. 453 endret den tariffrettslige stillingen mellom partene. Arbeidsretten la vekt på at Fagforbundet hadde som mål å gjenopprette parallellitet mellom pleie- og omsorgsoverenskomstene etter utvidelsen av NSF-overenskomsten som ble stadfestet ved Arbeidsrettens dom i AR-2018-29 (Valdresklinikken m.fl.). Et slikt krav kunne fremmes innenfor rammen av forhandlingene om Pleie- og omsorgsoverenskomsten. Selv om kravet om justeringer i denne overenskomsten kunne føre til overlappende tariffavtaler mellom LO og NHO, ville et slikt krav ikke stride mot Hovedavtalen § 3-7. Merknader om rett til erstatning for sakskostnader.


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2021-4 sak 2-2021

Gå tilbake