Saksnummer: 02/2022

Sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter (SAN)

Advokat Harald Pedersen Advokatfullmektig Mathias Calmeyer Østvold

mot

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Advokat Tor Olav Carlsen

Saken gjelder: Tvist vedrørende om forståelsen av bestemmelse om spisepauser i overenskomst.

Berammet start: 30.08.22. kl. 09.00
Berammet slutt: 31.08.22

Status: Berammet

Gå tilbake