Saksnummer: 03/2016

Landsorganisasjonen i Norge (LO) Fagforbundet

Prosessfullmektig: advokat Kjetil Edvardsen

mot

KS Trysil kommune

Prosessfullmektig: advokat Gry Brandshaug Dale

Saken gjelder: Tvist vedr. HTA, kap 1 § 2 punkt 2.3.1; hovedregel om tilsetting i fulle stillinger.

Dommere: Wahl, Frogner, Schei, Bjørndalen, Svele, Grøtting, Estensen

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 20.12.16


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
Dom 21 sak 03-2016

Gå tilbake