Saksnummer: 03/2017

Løpenummer: AR-2017-21

Delta

Advokat Vegard Veggeland

mot

Akasia AS – Akasia Kirke og Gravplass AS – Akasia Eiendomsforvaltning AS – Akasia Regnskap AS

Advokat Tarjei Thorkildsen

Saken gjelder: Virksomhetsoverdragelse, spm. om endring av pensjonsordning. Begjæring om stansing

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse.

Status: Avgjort

Gå tilbake