Saksnummer: 03/2018

Løpenummer: AR-2018-23

Landsorganisasjonen i Norge (LO) md Fellesforbundet

Advokat Eirik Pleym-Johansen

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. Protan Entreprenør AS

Advokat Joakim Augeli Karlsen

Saken gjelder: Tvist vedr. særavtalens eksistens med tilhørende lønnskrav.

Dommere: Wahl, Skjønberg, Schei, Solbakken, Schweigaard, Østvold, Thuve

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 05.11.18


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2018-23 sak 3-2018

Gå tilbake