Saksnummer: 03/2020

Løpenummer: AR-2021-13

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund

Advokat Marit Håvemoen

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med NHO Mat og Drikke
2. Tine SA

Advokat Siri Lorentzen

Saken gjelder: Meierioverenskomsten § 2 pkt. 5 - innføring av skiftarbeid

Dommere: Wahl, Sundet, Hotvedt, Solbakken, Schweigaard, Hansen, Hanasand

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 18.05.21


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2021-13 - sak 3-2020

Gå tilbake