Saksnummer: 03/2020

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund

Advokat Marit Håvemoen

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med NHO Mat og Drikke
2. Tine SA

Advokat Siri Lorentzen

Saken gjelder: Meierioverenskomsten § 2 pkt. 5 - innføring av skiftarbeid

Dommere: Wahl, Sundet, Hotvedt, Solbakken, Schweigaard, Hansen, Hanasand

Berammet start: 27.04.21. kl. 09.00
Berammet slutt: 29.04.21

Status: Berammet

Gå tilbake